M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Zmiany w strukturze Eurozetu

Katarzyna Woźniak | 31 października 2012, 06:00

Grupę czekają duże zmiany organizacyjne: w zarządzie i marketingu.

Do zarządu Eurozetu wchodzą Jaromir Sroga (dyrektor biura reklamy Grupy Eurozet) oraz Renata Bardecka (z-ca dyrektora generalnego, dyrektor finansowy Grupy Eurozet).
Prezesem zarządu i dyrektorem generalnym pozostaje Monika Bednarek. W zarządzie spółki Zet Premium znajdą się Rafał Olejniczak (redaktor naczelny Radia Zet i Chilli Zet) oraz Marta Czartoryska-Żak (dyrektor działu online). Pozostanie w nim również Renata Bardecka.

Dział marketingu Grupy Eurozet zostaje podzielony na marketing badań i strategii, którym zarządzać będzie Marta Czartoryska-Żak, oraz promocję Radia Zet i Chilli Zet, która podlegać będzie Rafałowi Olejniczakowi. Andrzej Matuszyński (dotychczas dyrektor marketingu Grupy Eurozet) będzie kontynuować projektowo współpracę z Grupą jako niezależna firma. Za marketing sprzedaży oraz BtoB będzie odpowiedzialny Jaromir Sroga.

Od 1 stycznia 2013 r. markami Radio Plus, Planeta FM i Antyradio zarządzać będzie Marcin Jedliński. Przemysław Oracz do końca roku pozostaje na stanowisku dyrektora stacji lokalnych. Po tym czasie rozstanie się z firmą.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , ,