M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

MEC wprowadzi nowe podejście do komunikacji marek

Joanna Dziwisińska | 21 czerwca 2013, 06:00

Sieć domów mediowych wprowadza Momentum, autorskie rozwiązanie, które bezpośrednio wpłynie na zmianę planowania strategicznego.

Sieć MEC wprowadza Momentum – nowe, autorskie podejście do zrozumienia i ilościowego opisu procesu podejmowania przez konsumentów decyzji zakupowych. Wpłynie ono na zmianę sposobu planowania strategicznego dla wielu marek.

Momentum to jedno z największych międzynarodowych badań dotyczących ścieżki zakupowej. W ramach Momentum poddano do tej pory analizie jakościowej i ilościowej decyzje zakupowe ponad 100 tys. konsumentów w wielu kategoriach i na wielu rynkach. Wyniki tych analiz dają wgląd w proces podejmowania przez konsumentów decyzji zakupowych.

Analiza oparta na psychologii behawioralnej ma pozwolić na jednoczesne skwantyfikowanie konsumenckich preferencji w odniesieniu do kategorii i marek, tego w jaki sposób preferencje te wpływają na decyzje oraz jaka jest rola komunikacji i kanałów przekazu w tym procesie.

Główne założenie, na którym oparte jest Momentum, to postrzeganie ścieżki zakupowej jako nieustannego cyklu składającego się z czterech faz: Fazy Pasywnej, w której konsumenci aktywnie nie interesują się kategorią, jednak nieświadomie zbierają informacje na temat marek, Bodźca, który przenosi ich do Fazy Aktywnej, w której świadomie poszukują informacji w celu podjęcia decyzji o zakupie, oraz Zakupu, po którym wracają do stanu pasywnego. Jednym z elementów, na którym skupia się Momentum, jest istotność Fazy Pasywnej ścieżki. System pokazuje, że konsumenci z silną preferencją marki w Fazie Pasywnej, dokonując wyboru, rozważają mniej marek i spędzają mniej czasu w Fazie Aktywnej, mniejsze znaczenie przywiązują do ceny i są finalnie bardziej zadowoleni z podjętych decyzji. Nowe rozwiązanie oceni impet marki w odniesieniu do konkurencji i zidentyfikuje sposoby na przejście z Fazy Pasywnej do Aktywnej, wskazując nowe możliwości wzrostu marek.

Dane do analiz zbierane są techniką CAWI we współpracy z instytutami badawczymi specjalizującymi się w fieldworku. Zachowanie w Fazie Pasywnej badane jest na podstawie danych dotyczących preferencji konsumentów względem danej kategorii, atrybutów marek, kontaktów z markami.

Czytaj więcej na temat: