M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UOKiK: jeden dzień ważności warunków pożyczki to stanowczo za krótko

Maciej Burlikowski | 30 lipca 2013, 06:00

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skrytykował Getin Noble Bank i ukarał go kwotą blisko 3 mln zł.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim bank, oferując pożyczkę, musi przedstawić klientowi formularz określający m.in.: zasady, terminy spłaty kredytu, prawo konsumenta do spłaty przed terminem oraz czas związania informacjami przekazanymi w ofercie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że jeden dzień ważności takich warunków to zdecydowanie za krótko, bo de facto uniemożliwia to konsumentom porównanie oferty z innymi na rynku. A taką praktykę stosował Getin Noble Bank. UOKiK wszczął postępowanie w listopadzie ub.r.

Za zbyt krótki czas obowiązywania formularza informacyjnego UOKiK nałożył na bank karę w wysokości 2,83 mln zł – jej wysokość, co zaznaczył Urząd, ma służyć podkreśleniu naganności tej praktyki.

Getin Noble Bank odwołał się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji.

Oprócz tego urzędnicy UOKiK wytknęli bankowi także inne naruszenia – zgodnie z prawem odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Getin Noble Bank żądał od swoich klientów pisemnego wniosku z prośbą o zmniejszenie odsetek w przypadku obniżenia wskaźników NBP. Zdaniem urzędu bank niezgodnie z prawem obarczył swoich klientów obowiązkiem monitorowania zmian wysokości wskaźników NBP, przerzucając na konsumentów ciężar dostosowana oprocentowania do wymogów prawa. Praktyka była nieuczciwa, tym bardziej że w przypadku zwiększenia stóp procentowych Getin Noble Bank samodzielnie podwyższał odsetki.

Według UOKiK Getin Noble Bank nie podawał także wszystkich informacji ważnych w sytuacji spłaty pożyczki przed terminem. Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego, zgodnie z prawem, oznacza zmniejszenie kosztów ubezpieczenia, prowizji czy też odsetek. Natomiast w umowach zawieranych przez Getin Noble Bank zabrakło wyraźnego zapisu, że konsument ma prawo do ich rozliczenia oraz otrzymania zwrotu proporcjonalnej części, chociażby poniósł je przed tą spłatą. Zdaniem UOKiK brak tych informacji powodował, że część konsumentów przekonana, że zwrot im się nie należy, mogła rezygnować ze wcześniejszej spłaty. Te pozostałe zakwestionowane praktyki bank zobowiązał się zmienić.

Czytaj więcej na temat: ,