M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Zysk netto Agory w II kwartale br. wzrósł o 62 proc. w stosunku do ub.r.

Serwis Dzienny | 6 sierpnia 2004, 00:00

Z najnowszych danych finansowych giełdowej spółki Agora SA wynika, że w II kwartale br. firma zanotowała 62,3 proc. wzrostu zysku...

Z najnowszych danych finansowych giełdowej spółki Agora SA wynika, że w II kwartale br. firma zanotowała 62,3 proc. wzrostu zysku netto i 16,3 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży. Porównując analogiczne kwartały 2004 i 2003 roku, zysk netto grupy wyniósł odpowiednio 21,1 mln zł i 13,0 mln zł, a przychody - 264,8 mln zł i 227,6 mln zł. "Mamy ewidentne ożywienie na rynku reklamowym we wszystkich jego segmentach. Czekaliśmy na tę chwilę trzy lata. Nowe przedsięwzięcia uzyskały istotny wzrost przychodów. Restrukturyzacja przynosi pierwsze efekty" - powiedział Zbigniew Bąk, wiceprezes zarządu Agory SA. Przychody ze sprzedaży egzemplarzowej "Gazety Wyborczej" wyniosły 48,3 mln zł (wzrosły o 14,2 proc. w porównaniu z II kwartałem 2003), przychody z reklam - 119 mln zł (wzrost o 4,4 proc.). Łączne przychody z czasopism wyniosły 26,3 mln zł (wzrost o 19,5 proc.), z nośników reklamy zewnętrznej - 35,7 mln zł (wzrost o 27,5 proc.), z radia 12,7 mln zł (wzrost o 13,4 proc.). Według opracowań firmy największy wzrost wydatków reklamowych w II kwartale br. zanotował outdoor (niemal 17 proc.), następnie radio (około 14 proc.), magazyny (prawie 7 proc.). Najsłabsze wyniki zanotowały dzienniki, których wpływy wzrosły o 5 proc. Wynika to przede wszystkim z obniżenia aktywności firm z branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz telekomunikacyjnej. Od czerwca br. Agora prowadzi z "Gazetą Wyborczą" sprzedaż książek. W drugim kwartale br. przychody z ich sprzedaży wyniosły 10,3 mln zł. W związku z niezrealizowaniem planu nabycia akcji WSiP-u oraz brakiem realnych możliwości zainwestowania w najbliższej przyszłości w telewizję, zarząd spółki podjął pracę nad nowymi wariantami rozwoju grupy. Bliższych informacji na ten temat nie ujawniono. (JD)

Czytaj więcej na temat: , , ,