M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Nowe logo dla Polski

Katarzyna Kacprzak | 9 czerwca 2014, 06:00

Jest to znak złożony z pięciu czerwonych ukośnych kresek na białym tle. Został zaprojektowany przez brytyjską agencję Saffron Brand Consultants.

Rada Promocji Polski przyjęła koncepcję linii graficznej znaku występującego w spocie promocyjnym "Polska. Spring into new” jako logo Polski. Przekazano ją do dalszych prac tj. opracowania Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Kreacją całej kampanii i produkcją spotu zajęła się agencja Saatchi & Saatchi, a działania w social mediach prowadzi konsorcjum agencji Profile i FleishmanHillard. Budżet akcji wynosi 8,4 mln zł.

Projekt ten od półtora roku jest realizowany i koordynowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Po głosowaniu przez Radę Promocji Polski nad przyjęciem linii graficznej znaku kończącego
jubileuszowy spot Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako logo Polski SKM SAR zadeklarował zorganizowanie zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów zakupu jego praw autorskich.

Znak kończący film promocyjny został przygotowany przez jednego ze specjalistów
w zakresie brandingu marek państw i miast - Wally’ego Olinsa i jego firmę Saffron Brand Consultants.

Zaakceptowana linia logotypu parasolowego dla działań promocyjnych jest kolejnym krokiem w procesie ujednolicania komunikacji zagranicznej projektów pod Marką Polska.

Trwająca ogólnoeuropejska kampania promocyjna "Polska. Spring into new" ma na celu przedstawić
sukces, jaki udało się osiągnąć Polakom na przestrzeni ostatnich 25 lat i pokazać, jak zmienili się dzięki
możliwościom, jakie dała nam niepodległość. Okazją do jej przeprowadzenia są trzy jubileusze przypadające
w tym roku: odzyskanie wolności, wstąpienie do NATO oraz akcesja do Unii Europejskiej.

 W spocie użyto znaku symbolizującego sprężynę, opracowanego przez Saffron Brand Consultants,
której prezesem był Wally Olins. Sprężyna ma obrazować charakter Polski i Polaków, podkreślając: kreatywność,
dynamizm, dążenie do zmian i pracowitość. Zastosowany w kampanii znak, w opinii Rady Promocji Polski, ale
także ekspertów SKM SAR i ZFPR pracujących nad "Zasadami Komunikacji Marki Polska"  ma potencjał, aby
stać się powszechnie używanym logotypem naszego kraju.

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,