M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Kolporter zwiększył udział w rynku dystrybutorów

Joanna Dziwisińska | 4 sierpnia 2014, 06:00

Ruch traci swoją pozycję na rynku.

Udziały Kolportera w rynku dystrybucji prasy wyniosły 50,15 proc. i były o niecały 0,5 pkt proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub.r., wynika z podsumowań Izby Wydawców Prasy. Analizę opracowano na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, które ukazały się w lutym 2014 r. W omawianym czasie udziały Ruchu wyniosły 30,56 proc. (spadek o 1,48 pkt proc.), a Garmond Press - 13,25 proc. (wzrost o 2,92 pkt proc.).

Badanie przeprowadzono na nakładach globalnych tytułów płatnych 26 wydawców i grup wydawniczych, w tym wszystkich - poza Spes ("Nasz Dziennik") - wydawców ukazujących się wówczas dzienników. Suma nakładów tych wydawców odpowiada 98,6 proc. nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w ZKDP w lutym 2014 r. Jednocześnie zbadany nakład stanowi ok. 68 proc. nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bezpłatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS.

Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży detalicznej (PSD), Ruch dysponuje siecią 21,5 tys., Kolporter - 27 tys., a Garmond - 8,7 tys.

 

 

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,