M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

FoodCare z Maspeksem ponownie się oskarżają

Katarzyna Woźniak | 20 stycznia 2015, 06:00

FoodCare pozywa spółkę z Grupy Maspex Wadowice - zarzuca jej naruszenie majątkowych praw autorskich oraz popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji.

Firma FoodCare, właściciel takich marek, jak Black, Frugo i Fitella, złożył pozew przeciw MWS sp. z o.o. sp. kom. ‒ firmie z Grupy Maspex Wadowice. FoodCare zarzuca MWS naruszenie majątkowych praw autorskich oraz popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji, a także domaga się m.in. wycofania z obrotu znacznej części produktów marki Tiger oznaczonych jednocześnie sloganem "Power is Back!”. FoodCare wnioskuje także o odszkodowanie za bezpodstawne wykorzystanie sloganu i utworu opracowanych dla firmy w 2006 r. Według szacunków spółki wartość przedmiotu sporu może sięgnąć nawet kilkudziesięciu milionów złotych.
Sprawa dotyczy ochrony utworu (znaku graficznego) oraz sloganu "Power is back!”, które wykorzystywane są przez MWS na napojach energetycznych Tiger. FoodCare twierdzi, że jako uprawniony do sloganu i dysponent majątkowych praw autorskich do znaku graficznego "Power is back!” dochodzi przed sądem ochrony swoich praw do tego utworu i hasła. Firma domaga się także ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. FoodCare żąda ponadto zaprzestania wprowadzania na rynek napojów marki Tiger z oznaczeniem "Power is back!” oraz usunięcia z rynku wszystkich puszek, na których widoczny jest wspomniany utwór oraz slogan. Ponadto firma wnioskuje o publikację w prasie oświadczenia z przeprosinami, a także zasądzenie odszkodowania i wydanie uzyskanych korzyści majątkowych - kwoty będą doprecyzowane w trakcie postępowania sądowego.
W latach 2006-2010 hasło "Power is back" było wykorzystywane na napojach energetycznych Tiger, produkowanych wówczas przez firmę FoodCare. Jednak od 2010 r. napoje tej marki produkowane są i sprzedawane przez spółki z grupy Maspex Wadowice m.in. MWS. Od tego czasu firma MWS wielokrotnie wykorzystywała utwór oraz slogan, podczas gdy, jak twierdzi FoodCare, MWS nie miała podstaw do wykorzystywania utworu i sloganu, który został po raz pierwszy użyty w obrocie przez firmę FoodCare.

W odpowiedzi na zarzuty FoodCare Maspex komentuje, że pozew jest "całkowicie nieuzasadniony. Nasza spółka posiada licencję na używanie tego znaku, który jest zarejestrowany przez i na rzecz Dariusza Tiger Michalczewskiego" - odpowiada biuro prasowe Maspeksu.

Maspex zaznacza, że pod koniec ubiegłego roku złożył w Sądzie Okręgowym w Krakowie kolejny pozew odszkodowawczy przeciwko firmie FoodCare o zapłatę prawie 48 milionów zł za szkodę majątkową wynikającą z czynów nieuczciwej konkurencji firmy FoodCare. "Sprawa dotyczy działań firmy FoodCare polegających m.in. na bezprawnym wykorzystaniu marki Tiger w celu wprowadzenia na rynek i wypromowania swojego nowego produktu, kosztem pozycji rynkowej napojów oznaczonych marką Tiger. FoodCare pomimo zakończenia współpracy z Dariuszem Tiger Michalczewskim oraz Fundacją "Równe Szanse” i utratą prawa do korzystania z oznaczenia "Tiger”, a także pomimo prawomocnych i ostatecznych zakazów nałożonych postanowieniami Sądów  Okręgowych w Krakowie i Gdańsku sprzedawał nadal napoje energetyczne Tiger. Świadomie i w sposób zaplanowany realizował też działania handlowe, marketingowe i promocyjne polegających m.in. na rynkowym wykorzystaniu skojarzeń i nawiązań do marki Tiger, w czasie gdy ta już była w licencji Grupy Maspex Wadowice (licencja wyłączna). Celem tych działań była budowa pozycji swojego nowego produktu, a  jednocześnie dyskredytacja marki Tiger w oczach konsumentów".

 W kontekście pozwów odszkodowawczych przeciwko firmie FoodCare biuro prasowe Maspeksu informuje: "pierwszy pozew odszkodowawczy przeciwko firmie FoodCare złożyła Fundacja Równe Szanse Dariusza Tiger Michalczewskiego. 12 listopada ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał ostateczny wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty na rzecz Fundacji kwoty ponad 15 mln zł z tytułu m.in. zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej wraz z odsetkami i kosztami. Jest to jedno z najważniejszych rozstrzygnięć w tej sprawie, jednocześnie potwierdzające, że to firma FoodCare złamała łączącą strony umowę. W zakresie rozliczeń finansowych w sądzie jest jeszcze pozew odszkodowawczy Dariusza Tiger Michalczewskiego na kwotę około 22 mln zł przeciwko FoodCare. Łącznie kwoty odszkodowań, o które domagają się strony (Dariusz Tiger Michalczewski i jego Fundacja „Równe Szanse” oraz my) od FoodCare mogą wynieść prawie 100 milionów zł".

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , ,