M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Osiem firm ubezpieczeniowych wprowadzi bezpośrednią likwidację szkód

Maciej Burlikowski | 31 marca 2015, 06:00

Polska Izba Ubezpieczeń szykuje kampanię reklamową.

Osiem dużych firm ubezpieczeniowych pod auspicjami Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wprowadzi bezpośrednią likwidację szkód. Oznacza to, że właściciel auta poszkodowany w wypadku drogowym lub stłuczce, będzie się mógł zwrócić o odszkodowanie do swojego zakładu ubezpieczeniowego, w którym ma polisę OC, a nie jak dotychczas dochodzić rekompensaty od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Inicjatorem i koordynatorem wspólnego systemu bezpośredniej likwidacji szkód (w skrócie: BLS) jest Polska Izba Ubezpieczeń, organizacja branżowa skupiająca wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Jednak nie wszyscy jej członkowie są gotowi przyłączyć się do systemu BLS. Zrobi to osiem towarzystw: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, Uniqa i Warta (od 1 kwietnia br.), Aviva, Liberty Ubezpieczenia (od 1 lipca) i Gothaer (od 15 października). To jednak i tak dużo, ubezpieczyciele ci reprezentują bowiem razem 68 proc. rynku OC mierzonego zbieraną składką.

W praktyce system wyglądać będzie tak, że ustaleniem wysokości szkody i wypłatą odszkodowania zajmować się będzie ubezpieczyciel poszkodowanego. Po wypłacie odszkodowania, już bez angażowania klienta, następować będzie rozliczenie szkody pomiędzy zakładem ubezpieczeń poszkodowanego i zakładem ubezpieczeń sprawcy. Co ważne, jak przekonuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, system BLS nie spowoduje ani wzrostu, ani spadku cen polis.

PIU szykuje kampanię reklamową mającą uświadomić kierowców o istnieniu i zaletach BLS. Prawdopodobnie zostanie ona zrealizowana w dwóch falach: pierwsza ma mieć miejsce w maju br., a następna – jesienią. Obecnie PIU finalizuje wybór firmy, której zleci kompleksową realizację tej kampanii w mediach.

System BLS nie obejmie szkód przekraczających wartość 30 tys. zł, nie obejmie także roszczeń z tytułu szkód osobowych (np. odszkodowań dla rannych w wypadkach) i będzie ograniczony tylko do zdarzeń na terenie kraju.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , ,