M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

IQS: Zmienia się sposób konsumpcji telewizji przez Polaków

Piotr Machul | 31 marca 2015, 06:00

Oglądanie telewizji to coraz częściej okazja do równoczesnego wykonywania innych czynności domowych.

Z badania IQS wynika, że ponad połowa badanych twierdzi, iż do oglądania telewizji używa innych niż odbiornik TV urządzeń elektronicznych. Przede wszystkim jest to laptop (43 proc.) i komputer (25 proc.), ale także smartfon (20 proc.) i tablet (15 proc.) – głównie przez osoby młode (15-18 lat). Niektórym zdarza się również oglądać treści telewizyjne za pomocą konsoli do gier (4 proc.). Powszechny dostęp do sieci sprawia, że coraz częściej badani oglądają telewizję internetową (43 proc.), a jedna trzecia Polaków korzysta z VoD.
W sumie do codziennego oglądania telewizji przyznaje się ponad połowa badanych (65 proc.). Przede wszystkim są to kobiety (72 proc. vs. 59 proc. mężczyźni), osoby powyżej 35. roku życia (79 proc.), mieszkańcy wsi (77 proc.) i osoby niepracujące (91 proc.). Rzadziej, tj. kilka razy w tygodniu/miesiącu ogląda telewizję 27 proc. Polaków. Jedynie 8 proc. w ogóle nie ogląda TV. Najczęściej są to mężczyźni 25-34 lat, z największych miast, z dochodem powyżej 3 tys. zł.
Telewizor gości w naszych domach przede wszystkim wieczorami. Aż 73 proc. badanych przyznaje, że to właśnie wtedy ogląda ulubione programy, seriale i inne treści telewizyjne. Co ciekawe porę tę preferują również osoby młode 15-18 lat.
Oglądanie telewizji to także często okazja do wykonywania innych czynności, w tym gotowania, sprzątania, prasowania i innych zadań domowych. Przede wszystkim dotyczy to jednak kobiet (78 proc. vs. mężczyźni 43 proc.).
Telewizor w tle pozwala również na korzystanie z mediów społecznościowych (33 proc.), sprawdzanie poczty e-mail (29 proc.), korespondowanie z innymi poprzez SMS-y czy inne komunikatory (28 proc.), czytanie wiadomości w serwisach informacyjnych (27 proc.), a także grania w gry (17 proc.).
Badanie przeprowadzono w stycznie br. metodą CAWI. Wzięło w nim udział 800 Polaków w wieku 15-50 lat.

Czytaj więcej na temat: