M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

TVP zakończyła 2014 r. z 6,3 mln zł zysku

Maciej Burlikowski | 31 marca 2015, 06:00

W 2013 r. publiczny nadawca miał 20,5 mln zł straty.

Telewizja Polska SA (TVP) w 2014 r. zanotowała dodatni wynik finansowy na poziomie 6,3 mln zł. W 2013 r. publiczny nadawca miał 20,5 mln zł straty.

Przychody abonamentowe TVP w 2014 r. wyniosły 436 mln zł i były wyższe o 153,2 mln zł (54 proc.) od wpływów 2013 r. Stanowiły one 29 proc. przychodów ogółem spółki. Już trzeci rok z rzędu środki abonamentowe przekazane przez KRRiT na rachunek spółki były wyższe od wpływów roku ubiegłego.

Zarząd TVP przekonuje, że wzrost ten jest wynikiem podjętych działań mających na celu usprawnienie ściągalności opłat abonamentowych (w tym zaległości), ale podkreśla, że – jego zdaniem – wielkość wpływów abonamentowych mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach trendu spadkowego jest wciąż niewystarczająca dla wypełniania zadań związanych z realizacją misji telewizji publicznej.

Koszty działalności operacyjnej TVP w 2014 r. wyniosły 1,46 mld zł. Mimo znacznych obciążeń związanych z kosztami obsługi transmisji z igrzysk olimpijskich w Soczi i MŚ w piłce nożnej w Brazylii, a także realizacji nowych zadań programowych koszty zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do wykonania 2013 r., co jest efektem kontynuowanych na szeroką skalę działań restrukturyzacyjnych.

W 2014 r. nastąpiła znacząca poprawa płynności, na koniec roku spółka nie korzystała z żadnych kredytów, zobowiązania reguluje na bieżąco, a stan środków pieniężnych na koniec ub.r. wynosił 78 mln zł. Zarząd TVP przekonuje, że wszystkie kategorie wskaźników dotyczących płynności osiągnęły na koniec 2014 r. bardzo dobre poziomy, a odbudowa stanu środków pieniężnych możliwa była m.in. dzięki skutecznie wdrożonemu, w odpowiedzi na recesję na rynku reklamy w latach 2012-2013, programowi redukcji kosztów. Zapoczątkowane w tym czasie ograniczenia kosztów kontynuowane były również w 2014 r.

Czytaj więcej na temat: