M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Reklama Black Energy w KER

Katarzyna Kacprzak | 1 lipca 2015, 06:00

- Reklama, wykorzystując symbolikę religijną i nagość, promuje negatywne wzorce zachowań i nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych - orzeka Komisja Etyki Reklamy.

Przedmiotem skargi złożonej do Komisji Etyki Reklamy (KER) była reklama prasowa napoju marki Black Energy. Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż: "Naga kobieta od pasa w górę, na szyi pomiędzy nagimi piersiami różaniec, a w ręku pistolet ze spustem w kształcie krzyża. Pierwsze zdanie reklamy "Kobieta to największa pokusa dla prawdziwych mężczyzn".

FoodCare złożył pisemną odpowiedź na skargę, w której czytamy: "(...) w odpowiedzi na skargę doręczoną w niniejszej sprawie, zaprzeczam stawianym w niej zarzutom, uznając je za bezzasadne i oparte na błędnych przesłankach. (...) W licznych przekazach medialnych, filmach, reklamach, zdjęciach prezentowane są osoby niekompletnie ubrane – w inkryminowanej więc reklamie nie stanowi to zjawiska nadzwyczajnego. Wobec tego, iż praktyka taka nie jest rzadkością, trudno uznać, iż narusza jakiekolwiek sformalizowane zasady".

Zespół orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. W opinii zespołu reklama, wykorzystując symbolikę religijną i nagość, promuje negatywne wzorce zachowań i nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Czytaj więcej na temat: , ,