M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Wzrost wydatków reklamowych na Wyspach najniższy od trzech lat

( red. ) | 15 stycznia 2016, 06:00

Według najnowszego raportu IPA Bellwether wzrost wydatków reklamowych w Wlk. Brytanii w ub.r. był najniższy od trzech lat. Predykcje tamtejszych marketerów na br. są jednak dość optymistyczne.

Zaufanie co do globalnego branżowego, finansowego wzrostu wyraża 7 proc. marketerów – w poprzednim badaniu wskaźnik ten wyniósł 6,8 proc. Blisko 25 proc. wyraziło jednak przekonanie, że ich budżety marketingowe w latach 2016-17 ulegną wzrostom. Największy odsetek (6,9 proc.) jest przekonanych, że wzrosną nakłady przeznaczone na komunikację cyfrową; tylko 1,1 proc. zakłada, że wzrost nakładów nastąpi w kanałach komunikacji klasycznej.  Spadki nakładów w obszarze promocji sprzedaży przewiduje 7,7 proc.

Bellwether pomimo czynników ryzyka (za główne uważa brak stabilizacji geopolitycznej, w tym możliwość opuszczenia przez Wlk. Brytanię struktur UE, oraz niekorzystne zachowania na rynkach walutowych), podniósł prognozę wzrostu wydatków reklamowych na Wyspach w 2016 r. z 3,7 do 3,9 proc.

(Campaign)Czytaj więcej na temat: