M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Przychody Agory w czwartym kwartale 2015 r. wyniosły 353,9 mln zł

Piotr Machul | 19 lutego 2016, 06:00

Ten wzrost przychodów o 6,1 proc. rok do roku to efekt rekordowej frekwencji w kinach oraz wyższej niż rynkowa dynamice wzrostu wpływów reklamowych segmentów internet, radio oraz reklama zewnętrzna.

W czwartym kwartale 2015 r. przychody Agory wyniosły 353,9 mln zł i zwiększyły się o 6,1 proc. (rok do roku). Na wzrost ten istotnie wpłynęły wyższe o 7,6 proc. przychody reklamowe w kwocie 170,1 mln zł związane z wyższym niż rynkowy wzrostem przychodów z reklamy w segmentach internet, radio oraz reklama zewnętrzna. Przychody z pozostałej sprzedaży były wyższe o 7,6 proc. i wyniosły 49,7 mln zł. Pozytywnie na ich wartość wpłynęły głównie wyższe przychody z działalności Wydawnictwa Agory. Przychody ze sprzedaży biletów do kin wzrosły o 18,2 proc. i sięgnęły 55,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wydawnictw zwiększyły się do kwoty 37,4 mln zł, głównie za sprawą wyższych wpływów ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agory oraz ze sprzedaży egzemplarzowej "Gazety Wyborczej". Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wyniosły natomiast 41,5 mln zł.

Wyniki segmentu prasa były pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie, a także niższej - w porównaniu z ubiegłym rokiem - sprzedaży egzemplarzowej.

Przychody reklamowe segmentu wyniosły 45,8 mln zł i były o 10,2 proc. niższe niż w IV kwartale 2014 r. Przychody reklamowe w "Gazecie Wyborczej" wyniosły 28,7 mln zł, w "Metrocafe.pl" 6,1 mln zł, a w czasopismach sięgnęły 5,6 mln zł.

Segment kontynuował inwestycje w rozwój cyfrowy. Na koniec grudnia 2015 r. liczba płatnych subskrypcji "Gazety" przekroczyła 77 tys., co oznacza osiągnięcie wyznaczonego celu o rok wcześniej, niż było to założone. Nowy, zweryfikowany cel na koniec 2016 r. to 90 tys. płatnych prenumerat "Gazety".

Przychody segmentu film i książka wzrosły o 11,8 proc. do 112,0 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost były wyższe przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios oraz przychody z działalności Wydawnictwa Agory.

Przychody ze sprzedaży reklam na nośnikach AMS zwiększyły się o 6,3 proc. i wyniosły 45,7 mln zł. Koszty operacyjne segmentu wzrosły do 40,6 mln zł, głównie ze względu na modernizację wybranych grup nośników. W czwartym kwartale 2015 r. AMS kontynuowałd prace nad budową wiat przystankowych w Warszawie.

Przychody w segmencie internet wzrosły o 23,7 proc. do kwoty 45,4 mln zł, głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych. Zwiększyły się też przychody z pośrednictwa sprzedaży usług reklamowych.

Przychody segmentu radiowego sięgnęły 36,4 mln zł – to wzrost o 27,3 proc. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 17,2 proc., głównie za sprawą wyższych kosztów usług obcych, które obejmują koszty pośrednictwa sprzedaży reklam w stacjach innych nadawców. Od listopada 2015 r. portfolio Tandem Media, brokera reklamy radiowej i kinowej Agory, poszerzyło się o nową ofertę sprzedażową obejmującą reklamy w stacjach nadających pod marką Radio Pogoda.

Według estymacji Agory w 2016 r. cały rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 3-5 proc. - Największym beneficjentem rynku pozostanie internet, który wzrośnie w br. o 8-10 proc. - mówi Bartosz Hojka, prezes Agory.