M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Wstępne wyniki PZU Życie

Serwis Dzienny | 1 marca 2000, 00:00

Składka brutto zebrana przez PZU Życie w 1999 roku wyniosła 3,916 mln zł., z czego około 80 proc. przypadło na...

Składka brutto zebrana przez PZU Życie w 1999 roku wyniosła 3,916 mln zł., z czego około 80 proc. przypadło na ubezpieczenia grupowe, 9,5 proc. - na ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym, a pozostałe 11,5 proc. - na indywidualne. Koszty akwizycji stanowiły w PZU Życie 7,7 proc. wartości składki brutto, a administracyjne - 8,4 proc. Spadł udział PZU Życie w rynku, wynosi on obecnie 57,39 proc. (dane PZU Życie na koniec III kwartału 1999 r.). Udziały pozostałych firm: Commercial Union - 19, 80 proc., Amplico Life - 9,86 proc., Nationale Nederlanden - 8,59 proc., Warta Vita - 0,57 proc., Heros Life - 0,41 proc., Polisa Życie - 0,33 proc., inne - 3, 05 proc. (JS)