M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Najbardziej lojalni są klienci Banku Millennium

Maciej Burlikowski | 25 listopada 2016, 06:00

Lojalność klientów banków w Polsce jest w znacznej mierze uzależniona od ich aktualnej oferty.

Najwięcej produktów bankowych posiadają klienci Citi Handlowego, a najmniej klienci Banku Pocztowego. Przy wyborze produktów najbardziej lojalni w stosunku do swojego banku głównego są klienci Banku Millennium. Produktami, których klienci najczęściej poszukują poza swoim bankiem głównym, są: konto oszczędnościowe, lokata, karta kredytowa i kredyt hipoteczny – wynika z badania Monitor Satysfakcji Klientów Banków Detalicznych firmy ARC Rynek i Opinia.

Bank Citi Handlowy jest zdecydowanym liderem pod względem liczby produktów posiadanych przez klientów (średnia 3,6). Zaledwie 12 proc. respondentów z głównym rachunkiem bieżącym w tym banku deklaruje, że jest to jedyna usługa, z jakiej korzysta. Z kolei najmniej produktów bankowych posiadają klienci mający konto główne w PKO BP oraz w Banku Pocztowym. W pierwszym przypadku wyłącznie rachunek bieżący posiada jedna czwarta z nich, a w drugim – aż jedna trzecia.

Wyraźnie widać, że klienci korzystają z różnych banków. Najbardziej lojalni w stosunku do banku, w którym mają konto osobiste, są klienci ING Banku Śląskiego, Banku Millennium, banku BZ WBK oraz mBanku, i to oni najczęściej, korzystając z innych produktów, wybierają swój bank główny.

Produktami, których klienci najczęściej poszukują poza swoim bankiem głównym, są: konto oszczędnościowe, lokata, karta kredytowa i kredyt hipoteczny. Zwłaszcza ten ostatni produkt jest w najmniejszym stopniu skorelowany z tym, w jakim banku klient posiada konto.

Klienci, których bankiem głównym jest Bank Pekao SA, najczęściej wybierają konto oszczędnościowe w innym banku. Najwierniejszych klientów w tym obszarze mają: Bank Pocztowy i Getin Bank.

Lokat poza swoim bankiem głównym szukają najczęściej klienci Citi Handlowego, Alior Banku oraz Banku BPH, najrzadziej zaś – klienci Getin Banku.

Z kart kredytowych poza swoim bankiem najczęściej korzystają klienci Eurobanku, Alior Banku i Getin Banku. Zdecydowanie najrzadziej – Citi Handlowego – tylko 2% klientów posiadających konto główne w tym banku posiada kartę kredytową w innym banku.

Kredyty hipoteczne w innych bankach niż bank główny najczęściej wybierają klienci Citi Handlowego, mBanku oraz Credit Agricole, najrzadziej zaś – Banku Pocztowego oraz BZ WBK.

Klienci często mają kilka rachunków osobistych. Grupą, która najczęściej posiada otwarte rachunki bieżące w innych bankach, są klienci banku Citi Handlowy.

Banki, w których klienci posiadają najczęściej dodatkowe konto (obok tego w banku głównym), to: PKO BP (wybierany przez klientów posiadających konto główne w BPH, Banku Millennium, Banku Pekao SA, BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz mBanku), mBank (wybierany przez klientów posiadających konto główne w Alior Banku, Citi Handlowego, Credit Agricole, Raiffeisen Polbank oraz BZ WBK) oraz Alior Bank (wybierany przez klientów posiadających konto główne w Eurobanku, ING Banku Śląskim oraz PKO BP).

Najdłuższy staż w bankach mają klienci PKO BP i Pekao SA – tutaj aż 1/3 klientów to osoby, które korzystają z usług banków dłużej niż 10 lat. Najmłodsi stażem są klienci Alior Banku i Banku Pocztowego. Ponad trzy czwarte z nich ma otwarty rachunek bieżący nie dłużej niż 5 lat.

- Nasze badanie dosyć jasno pokazuje, że lojalność i wierność klientów jest - przynajmniej w przypadku części z nich - uzależniona od aktualnej oferty banków. Są klienci, którzy są wierni swojemu bankowi i korzystają z większości produktów właśnie w tym swoim głównym banku. Są też tacy, którzy szukają najkorzystniejszych ofert na rynku. Widać jednak, że klientów wiernych swojemu bankowi jest więcej, zwłaszcza w przypadku produktów takich jak: kredyt gotówkowy, ratalny, fundusze inwestycyjne czy rachunek maklerski. Klienci najczęściej korzystają z oferty innych banków, szukając kredytu hipotecznego, ale i tutaj największa różnica między produktami posiadanymi w banku głównym a w innych bankach wynosi maksymalnie 15 proc. - komentuje Grzegorz Sygnowski, badacz z ARC Rynek i Opinia.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , , ,