M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Samoregulacja producentów suplementów diety

Maciej Florek | 11 stycznia 2017, 06:00

Ma ona zapewnić konsumentowi rzetelną i jasną informację dotyczącą tej kategorii produktów spożywczych.

Organizacje zrzeszające producentów suplementów diety: KRSiO - Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polfarmed - Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych, PASMI - Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty, oraz Suplementy Polska - Związek Producentów i Dystrybutorów wypracowały wspólnie Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Branża opracowała samoregulację, by uporządkować i wprowadzić standardy dotyczące sposobu komunikacji, promocji i reklamy. Ma ona zapewnić konsumentowi rzetelną i jasną informację dotyczącą tej kategorii produktów spożywczych.

Autoregulacja wprowadza standardy uszczegóławiające obecnie obowiązujące przepisy prawa i niejednokrotnie wykraczające ponad nie. W Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety znalazły się rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie świadomości konsumentów oraz na uporządkowanie sposobu komunikacji reklamowej, a branża otrzymała narzędzia do eliminowania reklam naruszających zaufanie do tej kategorii produktów.

Autoregulacja rynku suplementów diety to pierwsze tak szerokie porozumienie branżowe w kwestii dobrych praktyk reklamowych. Firmy będące członkami inicjatorów autoregulacji mają ok. 80 proc. udziału w rynku reklam suplementów diety.

Kodeks zawiera szereg zapisów, które wzmacniają obowiązujące przepisy prawa i nakładają na reklamodawców dodatkowe obowiązki w tym zakresie. Kodeks wprowadza m.in. ustanowienie obowiązku umieszczania nazwy kategorii "suplement diety” w reklamie w prawym dolnym rogu. Ma to ułatwić identyfikację produktu konsumentowi. A w reklamach radiowych obowiązek dwukrotnego zaznaczenia nazwy kategorii. Wprowadza się również zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji lekarza czy farmaceuty, zakaz odnoszenia się w reklamie do chorób, sugerując właściwości lecznicze produktu.

Wypracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety było wynikiem kilkumiesięcznych negocjacji w środowisku branżowym

Branża otrzymywała wcześniej sygnały od Ministerstwa Zdrowia świadczące o tym, że inicjatywy samoregulacyjne mogą powstrzymać wprowadzanie nowych, restrykcyjnych rozwiązań prawnych. 

Czytaj więcej na temat: , , ,