M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

KRRiT: w 2016 r. publiczna radiofonia i telewizja otrzymała 722 mln zł, głównie z abonamentu

Piotr Machul | 15 lutego 2017, 06:00

Na 2017 r. rada przyjęła prognozę wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w wysokości 635 mln zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że w 2016 r. publiczna radiofonia i telewizja otrzymała 722 mln zł, w tym 717,7 mln zł z wpływów abonamentowych oraz 4,3 mln zł z wpływów pozaabonamentowych. TVP otrzymała 365,5 mln zł, Polskie Radio 185,9 mln zł, a spółki radiofonii regionalnej 170,6 mln zł.

Na 2017 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła prognozę wpływów abonamentowych i pozaabonamentowych w wysokości 635 mln zł, z czego 310 mln zł ma trafić do TVP, a 167 mln zł do Polskiego Radia.

Wykres: Wpływy z abonamentu RTV

Wysokość opłat abonamentowych w 2016 r. wynosiła za jeden miesiąc 7,00 zł za używanie odbiornika radiofonicznego oraz 22,70 zł za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.

W 2016 r. na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne miało 6,69 mln gospodarstw, czyli 49,3 proc. Spośród nich, 52,2 proc. było zwolnionych od wnoszenia opłat (3,49 mln gospodarstw). Pozostała część, tj. blisko 3,2 mln, powinna terminowo wnosić opłaty. Na koniec 2016 r. uregulowało opłaty jedynie 1,11 mln gospodarstw. Według danych ewidencji Poczty Polskiej, zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu na koniec 2016 r. wynoszą blisko 1,4 mld zł.

Czytaj więcej na temat: , , ,