M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

IAA, SAR oraz stowarzyszenie menedżerów zakupów PSML wspólnie będą promowały "Dobre praktyki audytu mediowego"

Tomasz Wygnański | 27 kwietnia 2017, 06:00

Najważniejszym elementem rekomendacji jest zasada nieuzależniania wynagrodzenia audytora od oszczędności na wydatkach mediowych.

Zarządy trzech organizacji - IAA Polska, SAR oraz stowarzyszenie managerów zakupów PSML -  wspólnie będą promowały "Dobre praktyki audytu mediowego". 

Dobre praktyki audytu mediowego to dokument wypracowany w trakcie obrad Reklamowego Okrągłego Stołu – ubiegłorocznej inicjatywy IAA Polska. W jej ramach 25 menedżerów - przedstawicieli marketerów, audytorów mediowych, agencji reklamowych, domów mediowych i mediów - w trakcie 30 spotkań w grupach roboczych uzgodniło treść „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020”. Częścią dokumentu są "Dobre praktyki audytu mediowego". Wśród uczestników obrad, którzy zaakceptowali treść dobrych praktyk, było czterech z pięciu aktywnych na rynku audytorów mediowych.

Dobre praktyki audytu mediowego mają ułatwić planowanie oraz sprawną realizację procesów audytowych, przetargowych i efektywny zakup mediów. Dotyczą następujących obszarów tematycznych: niezależności i kompetencji, poufności i wymiany informacji, przebiegu procesu przetargowego, metodologii i własności intelektualnej, zakresu stosowania Dobrych praktyk. Najważniejszym elementem rekomendacji jest zasada nieuzależniania wynagrodzenia audytora od oszczędności na wydatkach mediowych. 

IAA Polska, SAR oraz PSML podjęły również decyzję o bieżącym monitoringu zakresu stosowania Dobrych praktyk audytu mediowego. Pierwsze spotkanie z udziałem ww. stowarzyszeń oraz przedstawicieli audytorów mediowych i domów mediowych odbędzie się w połowie przyszłego miesiąca.