M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Wirtualne inwestycje w miesięczniku "Pieniądz"

Serwis Dzienny | 5 kwietnia 2000, 00:00

Redakcja miesięcznika o finansach osobistych "Pieniądz" (wydawca: Vision Publishing Group) zakończyła drugą edycję swego konkursu inwestycyjnego. Zwycięzca dostanie 37 tys....

Redakcja miesięcznika o finansach osobistych "Pieniądz" (wydawca: Vision Publishing Group) zakończyła drugą edycję swego konkursu inwestycyjnego. Zwycięzca dostanie 37 tys. zł. Kwotę wypłaci sponsor gry - SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - w postaci jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach towarzystwa. Konkurs "Pieniądza" odbywa się poprzez Internet w trzymiesięcznych edycjach. Uczestnicy gry dostają do dyspozycji wirtualny kapitał w wysokości 10 tys. zł. Pieniądze mogą ulokować w akcjach spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, jednostkach funduszy inwestycyjnych, obligacjach skarbu państwa, walutach i lokatach bankowych. W grze symulowane są prawdziwe warunki polskiego rynku finansowego (zmiany cen akcji, kursów walut, oprocentowania lokat). Zwycięzca konkursu otrzymuje w nagrodę równowartość zysku wypracowanego dzięki wirtualnym inwestycjom. Według redakcji "Pieniądza", gra jest idealnym narzędziem edukacyjnym dla początkujących inwestorów. (KP)