M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

TVP wprowadzi zmiany w organizacji swoich jednostek

Piotr Machul | 8 grudnia 2017, 06:00

Jedna z nowych jednostek - Agencja Kreacji Oprawy i Reklamy - będzie m.in. produkować spoty reklamowe na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Zarząd TVP przyjął uchwałę, która zakłada zmiany organizacyjne w spółce. Biuro Koordynacji Programowej zostanie przekształcone w Biuro Programowe, które przejmie część kompetencji anten odpowiedzialnych za ramówkę, zamawianie audycji, emisję i utrzymywanie kontaktu z widzami (TVP1, TVP2, TVP HD, TVP Rozrywka, TVP Seriale i TVP3), a także skonsoliduje zarządzanie budżetem programowym. Biuro to otrzyma status jednostki programowej.

Biuro Programowe będzie odpowiedzialne m.in. za określenie, z koniecznym wyprzedzeniem, zapotrzebowania na audycje w poszczególnych pasmach, antenach i gatunkach oraz za uruchomienie zleceń produkcyjnych oraz zakupowych (licencji), co spowoduje poprawę procesów planowania i racjonalizacji produkcji w całej firmie.

Wzmocniony ma zostać obszar kreacji - poprzez tworzenie kolejnych agencji, tj. Agencji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych oraz Agencji Kreacji Rozrywki, Agencji Kreacji Oprawy i Reklamy. Istnieją już Agencja Kreacji Filmu i Seriali oraz Agencja Kreacji Teatru Telewizji Polskiej.

Zadaniami Agencji Kreacji jest prowadzenie prac koncepcyjnych i literackich związanych z przygotowaniem i rozwojem ofert programowych oraz produkcja określonych audycji lub ich cykli zgodnie z założeniami zdefiniowanymi przez jednostki programowe. Nową kompetencją  Agencji Kreacji Oprawy i Reklamy będzie  produkcja spotów reklamowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Zmieni się również charakter Agencji Produkcji Telewizyjnej, która zostanie przekształcona w Ośrodek Usług Produkcyjnych. Będzie on świadczyć usługi o charakterze realizacyjno-technicznym producentom audycji telewizyjnych i kontrahentom zewnętrznym, wykorzystując zasoby własne TVP.

Do istniejącego już Biura Handlu i Współpracy Międzynarodowej zostaną dodane kompetencje w zakresie inicjowania i kierowania do formatowania przez właściwe agencje kreacji ważnych z punktu widzenia przychodowości audycji telewizyjnych. Ponadto biuro to będzie odpowiedzialne za poszukiwanie, analizę potencjału przychodowego oraz wykorzystywanie nowych kierunków i obszarów dochodowej eksploatacji zasobów programowych (w tym formatów) dostępnych na rynku oraz posiadanych przez spółkę. Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji obejmie obsługą ekonomiczną Biuro Programowe w zakresie sporządzania planów ekonomiczno-finansowych.

W strukturze spółki zostanie utworzone również Biuro Negocjacji i Nadzoru Produkcji. Jego głównym zadaniem będzie standaryzacja poszczególnych powtarzalnych elementów produkcji telewizyjnej, co ma umożliwić zoptymalizowanie kosztów, jakie ponosi TVP w tym obszarze. Będzie także odpowiadało za analizę, nadzór i negocjacje w zakresie produkcji. Biuro tworzone jest na bazie funkcjonującego dotychczas w strukturze Biura Zakupów i Zamówień Publicznych Działu Negocjacji Produkcji Zewnętrznych.

Czytaj więcej na temat: