M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

PASMI reaguje na petycję w sprawie zakazu reklamy leków OTC

Maciej Florek | 1 marca 2018, 06:00

Związek zwraca uwagę, że firmy z sektora farmaceutyczne od dawna podejmują starania, aby kwestie ewentualnych nieprawidłowości, o których mowa w petycji, doprecyzować na poziomie samoregulacji branżowych.

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka wpłynęła niedawno do Ministerstwa Zdrowia. Jej autor domagał się wprowadzenia całkowitego zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. 

– W imieniu PASMI pragniemy zwrócić uwagę, że autor petycji uzasadnia swoje postulaty nieaktualnym stanowiskiem prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety – czytamy w oświadczeniu organizacji. – W okresie półtora roku, jaki minął od stanowiska NRL, podjęto szereg działań wprowadzających zmiany w obszarze reklamy. Przede wszystkim wszedł w życie Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, trwają też prace nad nowelizacją Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W opinii PASMI cele opisane w petycji (brak wprowadzania konsumentów w błąd) można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi, a jednocześnie proporcjonalnymi do tych celów. Stosowne organy (tj. Główny Inspektor Farmaceutyczny, Państwowa Inspekcja Sanitarna) dysponują już narzędziami służącymi nadzorowaniu prowadzenia reklamy wszystkich tych grup produktów. Odpowiednie przepisy zatem istnieją i należałoby je tylko egzekwować.

PASMI zwraca uwagę, że firmy reprezentujące sektor farmaceutyczny, medyczny i żywnościowy od dawna podejmują starania, aby kwestie ewentualnych nieprawidłowości, o których mowa w petycji, będące wynikiem niedoprecyzowania przepisów prawa, doprecyzować na poziomie samoregulacji branżowych, dlatego są sygnatariuszami kodeksów etycznych dotyczących zarówno reklamy produktów leczniczych OTC, jak i suplementów diety (Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety).

– Z poziomu PASMI uważamy, iż postulaty autora petycji są niezgodne z przepisami unijnymi, które reklamę produktów leczniczych adresowaną do publicznej wiadomości wymieniają jako jedną z podstawowych, dozwolonych form prowadzenia reklamy leków. Co więcej, całkowity zakaz reklamy jest nie tylko wbrew przepisom prawa unijnego, ale ogranicza prawo pacjentów do informacji o dostępności produktów, a także obniża konkurencyjność polskich producentów, którzy zostaliby pozbawieni możliwości prezentowania swoich produktów. Propozycja wycofania z obrotu aptecznego produktów niezwiązanych z procesem leczenia stanowi ograniczenie swobody wyboru przez konsumentów tej kategorii produktów oraz pozbawia konsumenta kontaktu z fachowym personelem aptecznym – czytamy w stanowisku.

Czytaj więcej na temat: