M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Grupa K2 wypracowała 3,7 mln zysku w 2017 r.

Maciej Florek | 26 marca 2018, 06:00

Wartość sprzedaży osiągnęła 110 mln zł.

W 2017 r. Grupa K2 Internet odnotowała dynamikę przychodów rok do roku na poziomie 17 proc. Wartość
sprzedaży osiągnęła 110 mln zł. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 5 mln zł, a wynik EBITDA – 10,4 mln zł, najwyższy w historii Grupy K2. Marża EBITDA wyniosła 9,4 proc. i była wyższa o 3,6 pkt proc. niż przed rokiem. Zysk Grupy za ub.r. wyniósł 3,7 mln zł.

Najwyższą dynamikę przychodów odnotowały segment mediowy oraz segment rozwiązań IT. Spółki segmentu mediowego, tj. K2 Media oraz K2 Search działające pod marką K2 Media, odnotowały najlepsze od czasu powstania w 2013 r. wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży i przychody z usług własnych wzrosły o blisko 32 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r., przy znacznej poprawie rentowności biznesu. Na osiągnięty wyniki wpływ miało kilka czynników jednocześnie: utrzymanie wszystkich najważniejszych dotychczasowych klientów, pozyskanie nowych biznesów i zleceń oraz poszerzenie współpracy z obecnymi klientami o nowe usługi.

Czytaj więcej na temat: