M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Ruch zdziwiony wnioskiem o upadłość

Katarzyna Pierzchała | 6 września 2018, 06:00

Sanacja, a tym bardziej upadłość nie jest skutecznym środkiem dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik jest normalnie funkcjonującą firmą, w której tylko jeden segment - kolportaż prasy - wymaga restrukturyzacji - uważa zarząd Ruchu.

Od kilkunastu tygodni spółka Ruch prowadzi wraz z największymi wierzycielami – wydawcami skupionymi w Zarządzie Izby Wydawców Prasy (IWP) i Alior Bankiem – negocjacje zmierzające do uzgodnienia planu restrukturyzacji bez angażowania drogi sądowej. Zarząd Ruchu wierzy bowiem, że jest to najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza dla wierzycieli i spółki ścieżka restrukturyzacji firmy obchodzącej w tym roku 100-lecie działalności.

Wydawcy, Alior Bank i Ruch powierzyli więc przygotowanie planu restrukturyzacji firmie audytorskiej KPMG, wyspecjalizowanej w tego typu projektach. 23 sierpnia br. został przyjęty raport I fazy projektu, a na 25 września br. ma być gotowy raport II fazy zawierający ramowy biznesplan i rekomendacje kierunków restrukturyzacji.

Z kolei wydawcy skierowali 24 sierpnia br. do Alior Banku pismo zawierające propozycję kluczowych warunków porozumienia wierzycieli do czasu wypracowania ostatecznego planu restrukturyzacji. W przesłanym komunikacie zarząd Ruchu podkreśla, że celem jest wypracowanie planu dającego możliwość pełnej spłaty zadłużenia w okresie najbliższych kilku lat.

Kilka dni temu Grupa ZPR Media, m.in. wydawca dziennika "Super Express" i właściciel Radia Eska, złożyła wniosek o upadłość Ruchu.

"Niezapowiedziane złożenie przez spółki z Grupy ZPR Media, uczestniczącej w ww. pracach, wniosków o upadłość i sanację niweczy w dużej mierze te wysiłki, narażając Ruch, wierzycieli, w tym samych wnioskodawców, naszych kontrahentów, pracowników i współpracowników na poważne finansowe konsekwencje. Sanacja, a tym bardziej upadłość, nigdy nie jest skutecznym środkiem dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik jest normalnie funkcjonującą firmą, w której tylko jeden segment – kolportaż prasy – wymaga restrukturyzacji i to w głównej mierze z powodu uwarunkowań rynkowych. Pozostałe obszary, tj. detal, usługi kurierskie i logistyczne są rentowne" – czytamy w komunikacie Ruchu, w których zarząd firmy podkreśla również, że "w tej sytuacji był zmuszony podjąć natychmiastowe działania mające na celu minimalizację szkód wywołanych przez złożone wnioski, w tym ochronę interesów zarówno wierzycieli, jak i pozostałych kontrahentów, dostawców towarów do sieci sprzedaży detalicznej, pracowników, firm i osób świadczących usługi spółce, m.in. tysięcy agentów działających w punktach sprzedaży detalicznej i setek małych firm logistycznych oraz mniejszych wydawców. Celem zarządu Ruchu jest zapewnienie spółce możliwości normalnego funkcjonowania przy jednoczesnej kontynuacji prac nad planem restrukturyzacji w porozumieniu z IWP".

Wobec przerwania możliwości pozasądowego osiągnięcia porozumienia Ruch zwrócił się z wnioskiem do sądu restrukturyzacyjnego o akceptację przez niego wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, jako znacznie korzystniejszego niż postępowanie sanacyjne lub upadłość firmy.

"Układ częściowy ma na celu ograniczenie działań restrukturyzacyjnych tylko do grona największych wydawców, których wierzytelności przekraczają kwotę 1 mln zł. Są to w dużej mierze ci wydawcy, którzy do tej pory uczestniczyli w ww. rozmowach z Alior Bankiem i Ruchem. Celem spółki jest przy tym oparcie docelowego planu restrukturyzacji na wynikach prac KPMG. Plan musiałby też oczywiście zostać poparty przez Alior Bank – największego wierzyciela spółki" – uważa zarząd Ruchu.

Zarząd spółki deklaruje, że podejmie wszystkie możliwe działania, w tym przede wszystkim we współpracy z Alior Bankiem, którego postawa jest w tym momencie kluczowa, aby zapewnić spółce warunki do normalnego funkcjonowania.

Ruch zwrócił się do sądu o możliwie pilne rozpatrzenie jego wniosku o układ częściowy z uwagi na skalę i charakter prowadzonej działalności. Jak się dowiedzieliśmy, intencją zarządu Ruchu jest, aby plan restrukturyzacji został zaakceptowany przez wskazanych wyżej wierzycieli oraz Alior Bank możliwie jak najszybciej, nie później niż do końca listopada br.

Ruch to ogólnopolska sieć ponad 2 tys. kiosków i saloników. Od początku swego istnienia spółka specjalizowała się w kolportażu prasy, stając się jednym z największych dystrybutorów w Polsce. Aktualnie ma w ofercie ok. 3750 tytułów prasowych. Obecnie jest drugim kolporterem prasy w kraju. Udział firmy w rynku dystrybucji w 2017 r. wynosił blisko 30 proc.

W lipcu br. pojawiła się informacja, że Ruch zamierza sprzedać część lub całość segmentu detalicznego ze względu na jego nierentowność. Jak podaje prasa, zaległości z płatnościami Ruchu wobec części wydawców sięgają kilku miesięcy i w niektórych przypadkach wynoszą ponad 100 tys. zł. Kłopoty ze ściągalnością zaległości sygnalizuje m.in. Agora, wydawca m.in. "Gazety Wyborczej". Spółka ujawniła, że Ruch zalega jej 16,3 mln zł, dlatego ogranicza dystrybucję swoich tytułów za jej pośrednictwem.

Czytaj więcej na temat: , , , ,