M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Grupa ZPR Media rozwiązała umowy z Ruchem

Joanna Niewiadomska | 11 września 2018, 06:00

Wcześniej o zrezygnowaniu z długoterminowych umów z Ruchem poinformowała Agora, które teraz współpracuje z dystrybutorem opierając się wyłącznie na umowach krótkoterminowych.

Spółki ZPR Media SA i Time SA, wchodzące w skład Grupy ZPR Media, wypowiedziały długoterminowe umowy na dystrybucję prasy zawarte ze spółką Ruch. Powodem decyzji o wypowiedzeniu umów jest rosnące zadłużenie Ruchu wobec obu wyżej wymienionych spółek oraz innych podmiotów wydawniczych na rynku, a co za tym idzie - brak realnych perspektyw na likwidację zaległości finansowych ze strony Ruchu.

Wcześniej o zrezygnowaniu z długoterminowych umów z Ruchem poinformowała Agora, które zdecydowała się podtrzymać na razie współpracę z dystrybutorem, ale wyłącznie na podstawie umów krótkoterminowych.

Także ZPR Media SA i Time SA nie wykluczają kontynuowania współpracy z Ruchem na nowych warunkach (w szczególności po uzyskaniu gwarancji terminowych płatności).

Jednocześnie Ruch poinformował, że 7 września br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku zarządu spółki i otworzył wobec niej przyspieszone postępowanie układowe (PPU) w celu zawarcia układu częściowego obejmującego wyłącznie największych wydawców, posiadających wierzytelności w wysokości co najmniej 1 mln zł.

"Tym samym złożone w ubiegłym miesiącu wnioski spółek z Grupy ZPR Media o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki nie będą obecnie rozpatrywane" - napisano w komunikacie spółki. Jak podaje Ruch, otwarcie PPU pozwala na kontynuowanie prac niezależnego audytora KPMG, przygotowanie na podstawie wyników audytu planu restrukturyzacyjnego spółki, a w konsekwencji podpisanie porozumień z największymi wierzycielami spółki – wydawcami objętymi układem częściowym.

 

Czytaj więcej na temat: , ,