M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Raport McCann Erickson

Serwis Dzienny | 30 maja 2000, 00:00

Universal McCann-Erickson USA przygotował dla Advertising Age raport dotyczący wydatków reklamowych w USA za rok 1999 i dla porównania za...

Universal McCann-Erickson USA przygotował dla Advertising Age raport dotyczący wydatków reklamowych w USA za rok 1999 i dla porównania za rok 1998.

Wydatki reklamowe w mediach. Dane w mln USD

Medium 1998 1999 Zmiana

Gazety 44 292 46 648 5,3

Magazyny 10 518 11 433 8,7

Telewizja 39 173 40 011 2,1

TV kablowa 8 547 10 429 22

Radio 15 073 17 215 14,2

Yellow pages 11 990 12 652 5,5

Przesyłka bezp. 39 620 41 403 4,5

Pisma b2b 4 232 4 274 1,0

Outdoor 1 576 1 725 9,5

Internet 1 050 1 940 84,7

Inne 25 523 27 571 8,0

Razem 201 594 215 301 6,8