M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Nielsen nie weźmie udziału w przetargu na telemetrię ogłoszonym przez TVP

Piotr Machul | 8 marca 2019, 06:00

Firma badawcza chce jednak nadal rozmawiać z TVP o współpracy biznesowej.

Nielsen, dostawca danych związanych z pomiarem oglądalności, obecny od ponad 20 lat w Polsce, poinformował, że nie weźmie udziału w przetargu na usługi telemetryczne ogłoszonym przez TVP 4 lutego 2019 r.

"Na udział w postępowaniu nie pozwalają nam zasady i warunki zawarte w dokumentacji przetargowej. Na liście naszych kluczowych wątpliwości i zastrzeżeń, które zmusiły nas do podjęcia tej trudnej decyzji, znajdują się takie elementy, jak: ogólny zakres współpracy, aspekty kontraktowe, kwestie metodologiczne, warunki komercyjne, zasady audytu oraz kwestie związane z anonimowością panelu i danymi wrażliwymi" - napisała firma w komunikacie.

Firma przypomniała, że jej działalność prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami badawczymi (m.in. ESOMAR oraz GGTAM tworzonego m.in. przez Europejską Unię Nadawców) i zgodnie z tymi standardami Nielsen jest regularnie kontrolowany przez niezależnych, wyspecjalizowanych audytorów.

Ostatni audyt rozwiązań usług i rozwiązań Nielsena związanych z pomiarem oglądalności w Polsce został właśnie zakończony przez uznanego na całym świecie audytora systemów telemetrycznych – firmę 3M3A. Audyt został przeprowadzony w styczniu i lutym 2019 r. i obejmował wszystkie kluczowe elementy pomiaru oglądalności Nielsena w Polsce, w tym: weryfikację poprawności badania założycielskiego, weryfikację poprawności struktury geograficznej i społecznej panelu, wizyty w gospodarstwach domowych wchodzących w skład panelu, weryfikację poprawności działania telemetrów, weryfikację poprawności danych surowych oraz ich odzwierciedlenia w narzędziach analitycznych.

Nielsen podkreśla, że audyt 3M3A potwierdził, że systemy tej firmy telemetrycznej są zgodne z międzynarodowymi standardami. Wyniki audytu mają być wkrótce dostępne dla wszystkich klientów Nielsena.

"Jako Nielsen pozostajemy wierni naszym zasadom przejrzystości i otwartości. Będziemy nadal promować otwarty dialog z TVP. Pozostajemy otwarci do dalszej dyskusji na temat współpracy biznesowej w zakresie dostarczania Telewizji Publicznej niezależnych i obiektywnych danych telemetrycznych" - napisał Nielsen.

TVP prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na "Zakup danych telemetrycznych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy". Przetarg prowadzono na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Oznacza to, że TVP jest otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi świadczeniem takiej usługi. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

"Z praktycznego punktu widzenia, ze względu na charakter zamówienia i aktualną sytuację na polskim rynku, możliwe było złożenie oferty tylko przez AGB Nielsen. Telewizja Polska podda wnikliwej analizie zaistniałą sytuację i w najbliższym czasie podejmie dalsze stosowne działania" - napisało biuro prasowe TVP w przesłanym nam komunikacie.

 

 

Czytaj więcej na temat: , , ,