M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Felczykowski w zarządzie Cyfrowego Polsatu, Kulka w zarządzie Polkomtela

Piotr Machul | 18 marca 2019, 06:00

Szerszy będzie też zarząd Telewizji Polsat.

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 kwietnia br. Jacka Felczykowskiego w skład zarządu spółki Cyfrowy Polsat i powierzyła mu pełnienie funkcji członka zarządu. Felczykowski nadal będzie członkiem zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus.

Od 1 kwietnia br. zarząd Polkomtela będzie większy. Dołączy do niego w randze członka zarządu Justyna Kulka.

Również z 1 kwietnia br. do zarządu Telewizji Polsat na mocy uchwały Rady Nadzorczej wejdą i będą w nim pełnili funkcje członków zarządu: Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Adam Nowe oraz Janusz Pliszka. Katarzyna Ostap-Tomann, która odpowiada za finanse Grupy Cyfrowy Polsat i pełni funkcje członka zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, podjęła decyzję o rezygnacji z dniem 31 marca br. z zasiadania w zarządzie Telewizji Polsat i przekazaniu tej funkcji Januszowi Pliszce, swojemu dotychczasowemu zastępcy.

Tomasz Gillner-Gorywoda, który z 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie Cyfrowego Polsatu, nadal będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego Polkomtela.

Dariusz Działkowski z 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat, przy czym pozostanie w strukturach grupy w obszarze techniki.

Wcześniej grupa informowała, że od kwietnia br. funkcję prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmie Mirosław Błaszczyk, funkcję wiceprezesa zarządu tych spółek obejmie Maciej Stec, a Stanisław Janowski rozpocznie pełnienie funkcji prezesa zarządu Telewizji Polsat.

 

Czytaj więcej na temat: , , , ,