M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Deloitte: CMO czują się niedoceniani

Joanna Niewiadomska | 26 sierpnia 2019, 06:00

Priorytety dyktowane przez zarządy nasilają konflikty między działami marketingu i sprzedaży.

Według Deloitte 60% ankietowanych w badaniu CMO Survey nie jest w stanie właściwie ocenić, jak wydatki marketingowe wpływają na rozwój działalności firmy, a 75% wskazało wolumen i wartość sprzedaży jako kluczowe kryteria oceny wyników zarówno działu sprzedaży, jak i marketingu.
 – Efekty działań marketingu są często kwestionowane, ale obecnie firmy nie robią wiele, żeby je obiektywnie monitorować. Takie ustawienie KPI w firmie skutkuje ryzykiem konfliktu między tymi dwoma działami – komentuje Patrycja Venulet, dyrektor w dziale brand strategy Deloitte.
Co drugi respondent przyznaje, że dział marketingu w jego organizacji ma problemy ze współpracą z działem sprzedaży, co zdaniem Deloitte może przekładać się na mniej efektywne wykorzystanie potencjału marketingowego w polskich firmach. Co trzeci CMO wskazywał na brak zaufania odnośnie do zysków generowanych przez poszczególne działy, a jedna piąta przyznała, że nie ma porozumienia między sprzedażą i marketingiem. Biorąc pod uwagę, jak bardzo różne odpowiedzi zostały uzyskane odnośnie do wskaźników KPI oraz powszechnie występujący nacisk na kryteria związane ze sprzedażą, eksperci wnioskują, iż polscy liderzy marketingu podejmują w tym zakresie znaczne ryzyko, że rzeczywisty sukces ich działu pozostanie niezauważony. W konsekwencji dwóch na pięciu liderów ds. marketingu uważa, że musi się tłumaczyć i bronić swojego stanowiska przed zarządem firmy. Jedna trzecia twierdzi z kolei, że poczucie to nasiliło się w ciągu zeszłego roku.

Badanie CMO Survey 2019 przeprowadzone przez Deloitte Polska z udziałem 339 ekspertów marketingu pracujących w Polsce jest pierwszą tego typu inicjatywą Deloitte w Europie Środkowej. Ankieta została zrealizowana w okresie od 13 lutego do 31 marca 2019 r.

Czytaj więcej na temat: