M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Facebook może być sądownie zmuszony do usuwania postów

Paweł Piasecki | 4 października 2019, 06:00

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może mieć globalne implikacje.

W orzeczeniu wydanym wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że prawo unijne, w szczególności dyrektywa o handlu elektronicznym, nie stoi na przeszkodzie, by sąd państwa członkowskiego nakazał dostawcy usług hostingowych, takiemu jak Facebook, usunięcie komentarzy identycznych i - pod określonymi warunkami - równoznacznych z komentarzem uprzednio uznanym za mający bezprawny charakter. Oznacza to w praktyce, że Facebook musi aktywnie szukać różnych wersji wypowiedzi uznanej za zniesławiającą i usuwać je bez czekania na zgłoszenie każdego przypadku z osobna. Nakaz może też wywierać skutki na skalę światową w ramach właściwego prawa międzynarodowego, którego uwzględnienie należy do państw członkowskich UE.

Orzeczenie dotyczyło sprawy Eva Glawischnig-Piesczek przeciwko Facebook Ireland Ltd. Posłanka do Nationalrat (niższej izby parlamentu Austrii), przewodnicząca klubu Zielonych i rzeczniczka tej partii, pozwała Facebook przed sądami austriackimi, wnosząc o usunięcie zniesławiającego ją komentarza opublikowanego przez użytkownika platformy.
 
Facebook, który nie może odwołać się od wyroku TSUE, wyraził opinię, że orzeczenie budzi "zasadnicze pytania dotyczące wolności wypowiedzi".

Czytaj więcej na temat: , , , , ,