M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Nowy projekt badawczy Młodzież 2000 w SMG/KRC

Serwis Dzienny | 9 czerwca 2000, 00:00

SMG/KRC zakończyło już realizację I etapu nowego projektu badawczego pod nazwą Młodzież 2000. Ma on służyć opisaniu i stworzeniu typologii...

SMG/KRC zakończyło już realizację I etapu nowego projektu badawczego pod nazwą Młodzież 2000. Ma on służyć opisaniu i stworzeniu typologii polskiej młodzieży. Badanie założycielskie (I etap) wykonano na dwóch próbach osób w wieku 13 - 18 i 19 - 24 lata, każda po 1000 przedstawicieli, w styczniu br. Raport z oprogramowaniem jest dostępny od czerwca w cenie 1,8 tys. USD dla nabywców TGI 2000 i 3 tys. USD dla pozostałych klientów (bez VAT). We wrześniu będzie on uzupełniony o raport segmentacyjny (w cenie podstawowej). Od października mają być dostępne wyniki II etapu, ściśle związanego z TGI. Będą one oferowane kwartalnie (ok. 1650 respondentów w wieku15 - 24 lata jest w TGI w takim okresie) i dostarczą szczegółowych danych o konsumpcji dóbr, usług i mediów dla kilku segmentów, na które podzielona będzie młodzież w oparciu o zmienne psychograficzne. tj. hierarchie wartości, cele życiowe, aspiracje zawodowe, przynależność do grup subkulturowych itp. (JS).