M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Wawel inwestuje w reklamę i dystrybucję

Magdalena Weiss | 28 października 2019, 06:00

Producent Malagi, Tiki Taków i Kasztanków w III kwartale roku zwiększył sprzedaż, ale zyski spadły. Wszystko przez wzrost kosztów.

W trzecim kwartale 2019 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 22,86 mln zł, co oznacza spadek o 1 mln zł, czyli o 4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Na osiągnięty przez Wawel wynik brutto w trzecim kwartale 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wpływ miały przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzedaży o 3,5 mln zł, wzrost wartości zysku brutto ze sprzedaży o 2,0 mln zł oraz wzrost wartości kosztów sprzedaży o 2,5 mln zł.

Przychody Wawelu w III kwartale wzrosły o 2,6% do 135,8 mln zł, a w ciągu 9 miesięcy spadły o 2% do 375,8 mln zł. Zysk operacyjny spadł o 2,4% w III kw. i o 24,4% w IIII kw. do 46,4 mln zł.

– Zwiększenie wartości kosztów sprzedaży wynika przede wszystkim ze zwiększonych wydatków w zakresie funkcjonowania pionu handlowego obsługującego wszystkie kanały dystrybucji wyjaśnia zarząd w sprawozdaniu. Natomiast wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika w szczególności z intensyfikacji działań marketingowych w praktycznie wszystkich istotnych kanałach komunikacji. Kampanie reklamowe realizowane były w telewizji, radiu, przestrzeni miejskiej (na billboardach) i internecie – ze szczególnym uwzględnieniem serwisów społecznościowych, a także w postaci działań PR, licznych eventów i aktywacji konsumenckich w punktach sprzedaży.

Czytaj więcej na temat: ,