M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Opublikowano kolejny rozdział Białej Księgi SAR

Katarzyna Kacprzak | 31 października 2019, 06:00

Zawiera rekomendacje i wytyczne, opis trzech modeli przetargów oraz dokumenty przetargowe.

Obszar badań doczekał się własnego rozdziału Białej Księgi, który zbiera i opisuje dobre praktyki i najlepsze standardy. Publikacja jest efektem organizowanego przez SAR i PSML Dialogu Branżowego, w którym uczestniczyli klienci i agencje. Zamiarem autorów jest wsparcie codziennej współpracy klientów i agencji, poprawa przejrzystości, efektywności i ograniczenie kosztów przetargów. Biała Księga Badania zawiera rekomendacje i wytyczne, opis trzech modeli przetargów oraz dokumenty przetargowe, które służą uzyskiwaniu najlepszych wyników we współpracy w obszarze badań.

W rozdziale znalazły się m.in.:

- źródła wiedzy o rynku,
- wytyczne, jak przeprowadzić przetarg na badania w jednym z trzech rekomendowanych modeli,
- wskazówki dotyczące optymalnego czasu w przetargach,
- rekomendacje dla efektywnej komunikacji w przetargach uwzględniającej jawność uczestników postępowań, równy - dostęp do informacji oraz zasady briefingów, debriefingów i udzielania informacji zwrotnych,
- przykładowe kryteria ocen w trzech modelach przetargów,
- wskazówki dotyczące terminów płatności, kosztu pieniądza w czasie, zaliczek i etapowania płatności,
- rekomendacje dotyczące ochrony własności intelektualnej i praw autorskich w przetargu,
- wzory dokumentów: dwustronnej umowy o zachowaniu poufności (NDA), Zapytania o Informację (RFI Request For Information), Briefów w trzech modelach przetargu, przykładowego kosztorysu i cennika.

Dotychczas opublikowano siedem rozdziałów: Biała Księga (Rozdział Ogólny), Przetarg na PR, Przetarg na Event, Przetarg na Incentive Travel, Przetarg Full Service, Przetarg na Produkcję Filmów Reklamowych, Przetarg na Badania. Ostatnie publikacje obejmą obszary: media, digital i branding. Biała Księga nie jest zamkniętym dokumentem, uzupełniane będą kolejne obszary i zagadnienia. W Dialogu Branżowym udział wzięło 78 ekspertów ze strony agencji i klientów, reprezentujących firmy z najbardziej reklamujących się branż. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników.

Czytaj więcej na temat: , , , ,