M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

PKP Intercity szuka agencji eventowych

Maciej Florek | 29 listopada 2019, 06:00

Spółka w ramach postępowania zamierza zawrzeć maksymalnie trzy umowy ramowe.

PKP Intercity wysłała zapytanie ofertowe, w którym prosi o przedstawienie oferty dotyczącej zakupu usług eventowych dla działań marketingowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Spółka w ramach postępowania zamierza zawrzeć maksymalnie trzy umowy ramowe. Termin obowiązywania umowy będzie wynosił rok od jej podpisania. Oferty można składać do 12 grudnia br. PKP Intercity nie wymaga wniesienia wadium.

Czytaj więcej na temat: , , ,