M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Rząd idzie po cukier i "małpki"

Katarzyna Woźniak | 2 stycznia 2020, 06:00

Dzięki nowym opłatom, którym będą podlegać producenci napojów słodzonych i alkoholu w małych formatach, wpływy budżetu mają wynosić ok. 3 mld zł. Ministerstwo chce wykorzystać je na inwestycję w zdrowie Polaków.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy obejmującej dodatkowymi opłatami producentów słodzonych napojów, producentów tzw. małpek, czyli napojów alkoholowych o pojemności 300 ml, oraz producentów suplementów diety.
Jak poinformowało nas biuro prasowe ministerstwa, zasadniczym celem projektu ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty: na napoje słodzone (z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.), kofeiny, guarany lub tauryny, a także napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml) oraz reklamę suplementów diety. Dodatkowej opłacie nie będą podlegać syropy, które nie są napojem, oraz soki skoncentrowane.
Ministerstwo podkreśla, że ostatnie badania dotyczące cukrzycy i otyłości są alarmujące i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Głównym celem wprowadzenia opłaty jest promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych oraz poprawa jakości diety przez ograniczenie spożycia słodkich napojów. Ministerstwo, powołując się na liczne badania, wykazuje również, że rośnie liczba nastolatków sięgających po napoje energetyczne silnie słodzone, zawierające taurynę i kofeinę. 
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą obowiązani do wniesienia opłaty za odsprzedaż przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia napojów alkoholowych o objętości do 300 ml. Proponowana opłata wynosi 1 zł za każde opakowanie napoju alkoholowego. Przewiduje się, że łączna opłata będzie odprowadzana w 50% do gmin, na terenie których odbywa się sprzedaż, a w pozostałych 50% – przez gminy – do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Także podmioty świadczące usługę będącą reklamą suplementu diety będą obowiązane do wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Środki te zostaną następnie przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Wpływy z tytułu opłaty od napojów będą przekazywane w wysokości 98% do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wysokości 2% do części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych i są przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną ich pozyskiwania.

Czytaj więcej na temat: , , , , ,