M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UOKiK: Play musi zwracać abonentom pełne koszty smartfonów w przypadku rezygnacji

Maciej Burlikowski | 7 stycznia 2020, 06:00

Jeśli abonent rezygnuje z zakupu subsydiowanego telefonu, to należy mu się zwrot pełnych kosztów - nie tylko samego zakupu, ale także obniżenie abonamentu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę telekomunikacyjną P4, operatora sieci komórkowej Play, obowiązek zmiany umów, regulaminów i praktyki dotyczącej rozliczania kosztów zakupu urządzeń, np. telefonów komórkowych, ale także np. laptopów itp., jeśli konsument nabył takie urządzenie przy zakupie abonamentu, a następnie z tego zakupu zrezygnował (bo np. urządzenie się popsuło i klient korzysta z tytułu rękojmi za wady). Chodzi o zakupy tzw. urządzeń subsydiowanych, czyli dostępnych po atrakcyjnych cenach - np. w promocji za 1 zł lub 49 zł, których pozostałą część kosztów operator wlicza w cenę abonamentu. W przypadku rezygnacji z zakupu takiego urządzenia konsument powinien uzyskać zwrot nie tylko "promocyjnej" ceny zakupu (czyli tych 1 zł lub 49 zł), lecz także pozostałą część kosztów urządzenia uwzględnioną w cenie abonamentu.

Innymi słowy - jeśli przy zakupie abonamentu komórkowego kupimy smartfona w promocyjnej cenie, a następnie rezygnujemy z urządzenia (np. korzystając z rękojmi), to operator, oprócz zwrotu samej promocyjnej kwoty za zakup telefonu, musi obniżyć wysokość abonamentu proporcjonalnie do ceny bazowej sprzedaży takiego urządzenia - w cenniku urządzeń bez abonamentu (w tzw. wolnej sprzedaży).

Decyzją UOKiK Play został zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy ceną subsydiowaną a w wolnej sprzedaży abonentom, którzy zrezygnowali z zakupu takich telefonów (lub innych urządzeń). Ma to zrobić, oferując im obniżenie wysokości dotychczasowego abonamentu, wybór innej taryfy (bez telefonu) lub zwrot różnicy na wskazany przez konsumenta rachunek.

Decyzja dotyczy Playa, ale można ją rozciągnąć na praktykę pozostałych operatorów komórkowych i wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych oferujących sprzedaż urządzeń w formie subsydiowanej.

Play ma prawo odwołania się od decyzji UOKiK do sądu. 

Czytaj więcej na temat: , ,