M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UOKiK bada opłaty na parkingach dyskonterów

Joanna Niewiadomska | 25 lutego 2020, 06:00

Urząd bada system poboru opłat za parkingi przy sklepach Biedronka i Aldi w związku ze skargami konsumentów.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2019 r. dotarło ponad sto sygnałów od konsumentów dotyczących parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi. Klienci zwracają uwagę na niejasne zasady korzystania z parkingu, złe oznakowanie, a także skarżą się na to, że firma odmawia uznania reklamacji. O nieprawidłowościach i negatywnych doświadczeniach klientów sklepów informowali również rzecznicy konsumentów. Parkingami tymi zarządza między innymi spółka TD System.

 - Konsument nie może być wprowadzany w błąd. Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, gdy parking jest źle oznakowany i korzystający nie wie, czego się od niego wymaga. Oczekiwanie w takich sytuacjach płatności, zwłaszcza w dużej wysokości, jest nieprzyzwoite. Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. W postępowaniu zweryfikujemy pod tym kątem regulaminy i praktyki zarządcy parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Prezes Urzędu przygląda się działaniom firmy TD System i analizuje, czy nie naruszają one zbiorowych interesów konsumentów, co dałoby podstawy do wszczęcia postępowania właściwego. Na razie jednak postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy.

Czytaj więcej na temat: , ,