M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Henkel ogłosił, że rezygnuje z połowy swoich marek

Joanna Niewiadomska | 10 marca 2020, 06:00

Koncern zobowiązał się jednocześnie do zwiększenia rozwojowych inwestycji w reklamę, technologie cyfrowe i IT o 350 mln euro w porównaniu z 2018 r.

Henkel przedstawił nową strategię działania na przyszłość stawiającą na "ukierunkowany rozwój" i "mocno konkurencyjne portfolio", co w praktyce oznaczać ma pozbycie się połowy marek firmy. Henkel zidentyfikował grupę marek i kategorii produktowych, reprezentujących głównie biznes konsumencki, o łącznej wartości sprzedaży przekraczającej 1 mld euro, z których około 50% do 2021 r. zniknie z portfolio koncernu. Zostaną sprzedane albo ich produkcja zostanie wygaszona. 

– W ostatnim czasie ogólne wyniki naszej działalności były poniżej naszych ambicji i poniżej oczekiwań naszych akcjonariuszy. Wiemy, że w przyszłości nie tylko możemy, ale że na pewno będziemy działać lepiej – powiedział Carsten Knobel, dyrektor generalny Henkla, dodając, że firma stawia na zapewnienie znaczącego wzrostu wartości dodanej dla klientów i konsumentów, dzięki czemu firma miałaby się rozwijać się szybciej niż rynki, na których działa.

W nowej strategii silny nacisk Henkel kładzie na rozwój innowacji technologicznych i tu zamierza zwiększyć inwestycje. Henkel chce m.in. wykorzystywać potencjał otwartych innowacji i crowdsourcingu pomysłów oraz w dalszym ciągu inwestować w inkubatory i centra innowacji. Jednocześnie innowacje i marki mają być wspierane konsekwentnymi inwestycjami, szczególnie w kluczowych dla Henkla kategoriach i regionach – w związku z czym Henkel zobowiązał się do zwiększenia rozwojowych inwestycji w reklamę, technologie cyfrowe i IT o 350 mln euro w porównaniu z rokiem 2018.

Istotnym filarem strategii jest zrównoważony rozwój. Henkel chce do 2040 r. stać się "klimatycznie pozytywny”, ograniczywszy do 2025 r. o 65% ślad węglowy swoich procesów produkcyjnych i emisję CO2 wzdłuż łańcucha wartości o 100 mln ton w ścisłym współdziałaniu z konsumentami, klientami i dostawcami. Henkel wyznaczył sobie też cele dotyczące opakowań na 2025 r. – 100% opakowań firmy ma być zdatne do recyklingu lub ponownego użycia. Firma dąży też do zmniejszenia o 50% zawartości pierwotnych tworzyw sztucznych (wytwarzanych na bazie surowców kopalnych) w opakowaniach produktów konsumenckich.

Integralną częścią strategii Henkla pozostać mają także fuzje i przejęcia. Henkel zamierza m.in. umacniać na drodze przejęć pozycję sektora Adhesive Technologies (dział klejów i technologii zabezpieczania powierzchni). Równocześnie, jeśli chodzi o sektor produktów konsumenckich, firma skoncentrować się chce na kluczowych rynkach, kluczowych kategoriach, zagospodarowywaniu tzw. białych plam oraz wprowadzaniu nowych modeli biznesowych.

– Nasza nowa strategia działania, skoncentrowana na wzroście, znajduje odzwierciedlenie w naszych średnio- i długoterminowych celach finansowych: wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym od 2 do 4%, średni lub wysoki jednocyfrowy wzrost skorygowanego* zysku na akcję uprzywilejowaną przy założeniu stałych kursów wymiany oraz dalsze koncentrowanie się na zwiększeniu wolnych przepływów pieniężnych – powiedział Carsten Knobel.

Czytaj więcej na temat: ,