M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora: 14% wzrostu wpływów z reklam w IV kwartale 2019 r.

Joanna Niewiadomska | 16 marca 2020, 06:00

Spadek wpływów reklamowych notowały jedynie segmenty prasa i radio.

Grupa Agora informuje, że w ostatnim kwartale 2019 r. udało jej się zwiększyć przychody oraz że istotnie wzrosły jej wpływy reklamowe, zwłaszcza w internecie i OOH, a także przychody ze sprzedaży wydawnictw. Dobre wyniki dzięki rozbudowie sieci Helios odnotowała też działalność kinowa. "Rok 2019 Grupa Agora zakończyła nie tylko z sukcesami w rozwoju oferty premium i perspektywicznymi akwizycjami, ale też z rekordowymi przychodami kin Helios, biznesu filmowego oraz spółek Yieldbird i HRlink" – czytamy w komunikacie. 

W IV kwartale 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 378,2 mln zł i były wyższe o ponad 9% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Wpływy reklamowe grupy zwiększyły się o niemal 14%, do 187,9 mln zł, dzięki wzrostowi tej kategorii przychodów w spółce Yieldbird, a także w segmentach reklama zewnętrza – za sprawą rozwoju oferty premium citylight i digital (w tym nośników zakupionej w lipcu 2019 r. platformy Move TV) oraz film i książka, głównie w sieci kin Helios. Spadek wpływów reklamowych odnotowały jedynie prasa i radio, odpowiednio z uwagi na trendy rynkowe i ograniczenie liczby wydawanych tytułów oraz niższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców. 

W sieci Helios niższe rok do roku były przychody ze sprzedaży biletów do kin i w ub.r. wyniosły 79,1 mln zł, natomiast zwiększyły się wpływy ze sprzedaży barowej. W ostatnim kwartale 2019 r. wzrosły też wpływy Agory ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza publikacji Wydawnictwa Agora oraz subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl. Na koniec 2019 r. liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła już blisko 218 tys. Grupa odnotowała również wyższe przychody z pozostałej sprzedaży, głównie za sprawą szybko rozwijającej się działalności gastronomicznej, a także istotny wzrost wpływów z działalności filmowej, związany z większą liczbą nowych tytułów w dystrybucji kinowej. 

W omawianym okresie zmniejszyły się natomiast przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora – w efekcie zamknięcia w połowie 2019 r. dwóch z trzech drukarni oraz spadku wolumenu zamówień.

W całym 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 1249,7 mln zł i były o 9,5% wyższe od tych odnotowanych w 2018 r. 

Grupa Agora pracuje nad realizacją założeń strategicznych na lata 2018-2022, w szczególności nad przyspieszeniem rozwoju i wzrost skali grupy kapitałowej. Jednym z tych działań był zakup w lutym 2019 r. 40% udziałów w Eurozecie, nadawcy drugiego pod względem zasięgu programu radiowego w Polsce, i zagwarantowanie spółce możliwości objęcia 100% udziałów, w przypadku gdyby okazało się to korzystne. W październiku ub.r. Agora złożyła wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na nabycie pozostałych 60% udziałów spółki Eurozet i czeka na decyzję w tej sprawie. Transakcja ta może zmienić pozycję Grupy Agora na rynku nadawców radiowych – byłaby to największa akwizycja medialna w historii spółki. Agora dokonała także inwestycji w segmencie rozwiązań B2B, kupując w 2019 r. kolejne udziały w czeskiej spółce i zostając większościowym udziałowcem HRlink.

Priorytetowym kierunkiem rozwoju Grupy Agora pozostają także kina. Sieć Helios zakończyła 2019 r. z trzema nowymi obiektami – w Warszawie, Pabianicach i Legionowie. Oprócz tego Helios rozwija koncept sal premium – na koniec 2019 r. sieć dysponowała 13 salami Helios Dream. Dodatkowo pierwszy etap rozwoju ma za sobą działalność gastronomiczna prowadzona w ramach grupy Helios w spółkach Foodio Concepts i Step Inside. Na koniec 2019 r. w pierwszej z nich działało 14 lokali pod markami Papa Diego i Van Dog. Natomiast w ramach drugiej pod marką Pasibus w ostatnich miesiącach ub.r. powstały lokale w Częstochowie i Lublinie – to piąta i szósta burgerownia stworzona we współpracy z Heliosem. W 2020 r. planowane jest co najmniej podwojenie tej liczby, a w sumie ma powstać kilkadziesiąt lokali Pasibus należących do Step Inside. 

Kolejnymi ważnymi kierunkami rozwoju w perspektywie strategicznej Grupy Agora są cyfryzacja oraz rozwój usług i produktów premium. Dzięki zakupowi udziałów w Piano Group, rozwijającej platformę Move TV, AMS zrobił kolejny krok w budowie portfolio cyfrowych nośników i usług oraz wzmocnił swoją pozycję w perspektywicznym obszarze DOOH. Ofertę subskrypcyjną rozbudowują "Gazeta Wyborcza” i Radio Tok FM. Na koniec 2019 r. liczba subskrypcji treści Wyborcza.pl sięgnęła blisko 218 tys. (wzrost o prawie 28% w stosunku do końca 2018 r.), wskaźnik ARPU wyniósł 14 zł (wzrost o 37% rok do roku), a udział przychodów cyfrowych "Gazety Wyborczej” wzrósł do 24%. Jednocześnie segment prasa ogranicza portfolio wydawnictw papierowych, co ma być odzwierciedleniem rozwoju koncepcji digital first i skupienia się na cyfryzacji w tym obszarze. Zwiększyła się także liczba sprzedanych dostępów Premium Tok FM – na koniec grudnia 2019 r. przekroczyła ona 20 tys. To wzrost o 20% od marca 2019 r., a przez ostatnie dwa lata baza subskrybentów podcastów stacji zwiększyła się o 100%.

 

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , ,