M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

IGRZ: sprzedaż w I kwartale 2020 r. niższa o 10,7%

Katarzyna Kacprzak | 14 maja 2020, 06:00

Dane zostały przygotowane we współpracy Izby i domu mediowego Starcom (Publicis Groupe).

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w I kwartale 2020 r. W trzech segmentach: klasyczne OOH, reklama tranzytowa i DOOH, zamknął się on kwotą w wysokości 100,3 mln zł i był dla tej samej bazy firm niższy niż w I kwartale 2019 r. o 3,5%.

W I kwartale 2020 r. wielkość sprzedaży klasycznego OOH wyniosła ponad 78,1 mln zł i była niższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 10,7%. Ze swoim potencjałem pozostaje nadal głównym wyznacznikiem rynku, bazując na dwóch podstawowych standardach nośników i ich powierzchni ekspozycyjnych: frontlight premium w formacie 18 mkw. oraz typu citylight. W ostatnich pięciu latach generują blisko 70% ogółu sprzedaży.

W I kwartale sprzedaż DOOH wyniosła 15,7 mln zł i była wyższa aniżeli w tym samym okresie ubiegłego roku o ponad 52,4%. – Należy jednak pamiętać, że w tym roku zmieniła się baza firm działających na rynku DOOH. Poszerzamy ją i wyodrębniamy coraz więcej danych związanych z przekazem cyfrowym. Szacujemy realny wzrost na poziomie plus 33% w stosunku do I kwartału 2019 r. Rola reklamy cyfrowej na rynku OOH rośnie zgodnie ze światowymi trendami, choć nie tak dynamicznie jak w najbogatszych gospodarkach. Jest jednak zauważalna i stanowi dzisiaj na polskim rynku ponad 11% sprzedaży OOH (wg danych za rok 2019) – komentuje Lech Kaczoń, prezes IGRZ.

"Prognozowanie dla rynku OOH na bieżący rok jest w obecnej sytuacji stanu epidemii i związanych z nim konsekwencji bardzo trudne ze względu na dużą liczbę niewiadomych. Nie mamy tu prostych odnośników z przeszłości. Staraliśmy się jednak w tym zakresie pozyskać jak najwięcej informacji od samych firm i wykorzystać dane z innych krajów. Najtrudniejsza sytuacja jest w Q2 2020. Szacujemy, że spadek sprzedaży polskiego OOH w tym czasie będzie na poziomie 70-80%. W pierwszym okresie ograniczeń rynkowych i społecznych takie spadki prognozowane były na przykład w Wielkiej Brytanii (spadek rzędu 75%), a w Chinach po 90% w Q1 2020 prognoza dla całego Q2 pozostaje na poziomie 40% strat. Rynek chiński ma się odradzać szybciej niż inne. Dla Q3 2020 najważniejsze może być odmrażanie gospodarki, przywracanie i otwarcie niektórych usług oraz wprowadzanie większej możliwości przemieszczania się. [...] Zakładamy w pesymistycznym wariancie zmniejszenie wykorzystania potencjału OOH w Q3 2020 r. na poziomie w granicach 30-40%. Sytuacja w Q4 2020 r. zależeć będzie w głównej mierze od realizacji „przesuwanych” akcji promocyjnych i reklamowych części reklamodawców, planowanych w Q2 i częściowo w Q3 2020 r., a także od przeprowadzenia nowych kampanii. Z dzisiejszego punktu widzenia zakładamy, że spadek sprzedaży w Q4 2020 r. wyniesie około 20%. Biorąc pod uwagę różne tak przewidywalne, jak i w dużej mierze nieprzewidywalne aspekty w zakresie gospodarczym i społecznym, szacujemy możliwy spadek sprzedaży OOH w 2020 r. na poziomie 30-40% w stosunku do roku ubiegłego" – czytamy w prognozach IGRZ.

 

Czytaj więcej na temat: , , ,