M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Grupa K2 zamyka I kwartał 27 mln zł przychodu

Maciej Florek | 25 maja 2020, 06:00

Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 646 tys. zł.

Poziom przychodów Grupy K2 w I kw. br. w wysokości 27 mln zł był zbliżony do zrealizowanego w I kwartale 2019 r. Grupa osiągnęła wynik na działalności operacyjnej EBIT w wysokości 1,5 mln zł oraz EBITDA na poziomie 3,2 mln zł. Poprawa wyniku operacyjnego i EBITDA wynika z niższej bazy kosztowej w stosunku do roku ubiegłego oraz zrównoważonego rozwoju większości jednostek biznesowych w I kwartale br., który był tylko częściowo dotknięty efektem pandemii. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 646 tys. zł.

K2 Precise odnotowała w I kwartale br. 17% dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych. Nominalnie wzrost wyniósł 0,5 mln zł. Tym samym przychody operacyjne osiągnęły poziom 3,7 mln zł. Przyczyniło się to do poprawy rentowności segmentu, następstwem czego było osiągniecie wyniku EBIT w wysokości 1,1 mln zł. Zwiększanie wyniku EBIT w stosunku do roku ubiegłego wyniosło 0,7 mln.

Segment agencyjny osiągnął przychody w wysokości 7,1 mln zł, co było poziomem o 0,3 mln zł niższym wobec roku poprzedniego. Przychody operacyjne, pomniejszone o koszty bezpośrednie zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji, spadły r/r o blisko 1,3 mln zł, jednocześnie były wyższe od najsłabszego pod tym względem IV kwartału 2019 r. Dostosowanie poziomu kosztów w tym okresie skutkowało wynikiem EBIT zbliżonym do zera. Agencja przedłużyła współpracę z firmą Samsung na 2020 r. Wraz z K2 Precise wygrała przetarg na obsługę kreatywną klienta Carrefour oraz zrealizowała pierwszą kampanię dla tej marki – "Wiedz dla zdrowia".

Czytaj więcej na temat: , , ,