M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

GfK: Większość Polaków przekonana o drugiej fali pandemii

Katarzyna Woźniak | 9 czerwca 2020, 06:00

Firma publikuje wyniki badań dotyczących dynamiki zachowań konsumenckich na rynkach FMCG, dóbr trwałych i usług finansowych.

GfK opublikowała badania nastrojów Polaków w trakcie pandemii. Ich wyniki pokazują, że 59% Polaków jest przekonanych o ryzyku drugiej fali pandemii i konieczności wprowadzenia kolejnych środków ostrożności.
Firma opublikowała wyniki czwartej fali badania "GfK Corona Mood: dynamika zachowań konsumenckich na rynkach FMCG, dóbr trwałych i usług finansowych”.
Osoby obawiające się wystąpienia drugiej fali pandemii są w porównaniu do ogółu respondentów bardziej krytyczne w ocenia przyszłych skutków pandemii w okresie już po jej ustąpieniu, zarówno na poziomie skutków indywidualnych, jak i ogólnych zmian postaw społecznych oraz sytuacji ekonomicznej.
Po zakończeniu pandemii pogorszenia sytuacji zawodowej spodziewa się 30% ogółu respondentów, a w śród osób przekonanych o drugiej fali zachorowań odsetek ten wzrasta do 35%. Zamknięcia wielu małych sklepów i firm spodziewa się 53% badanych, a w śród osób przekonanych o ryzyku drugiej fali odsetek znowu wzrasta, do 60%. Podobnie, odpowiednio z 29 do 37%, rośnie odsetek respondentów przekonanych o upowszechnieniu się modelu pracy zdalnej, jako obowiązującego w przypadku wielu firm.
GfK podkreśla, że podobną dynamikę w różnicy poziomów odsetków pomiędzy ogółem respondentów a respondentami oczekującymi wystąpienia drugiej fali zachorowań można zaobserwować w wymiarze oczekiwanych zmian postaw indywidualnych. Np. najważniejsze z punktu widzenia producentów i dystrybutorów ostrożne postawy konsumenckie ukształtowane w trakcie trwania pandemii, pomimo prób uwalniania gospodarki, mogą pozostać w dużym stopniu niezmienione po jej zakończeniu. 57% ogółu respondentów deklaruje, że po ustaniu pandemii wielce prawdopodobne jest, iż będą dalej oszczędzać i ograniczą zakupy. Wśród respondentów przekonanych o wystąpieniu drugiej fali zachorowań odsetek ten wzrasta do 66%. Unikać chodzenia do centrów handlowych będzie odpowiednio 63 i 71% respondentów. Zamiast wizyt w sklepach respondenci deklarują chęć częstszego wykorzystywania technologii – sklepowych infolinii, chatów i chat botów na stronach WWW. Podobnie jest z dokonywaniem samych zakupów. 36% ogółu respondentów, a 45% w przypadku tych przekonanych o drugiej fali, deklaruje, iż zwiększą liczbę zakupów z dostawą do domu.
Najbardziej optymistycznym skutkiem pandemii w tym zestawie jest opinia, iż będziemy bardziej cenić swój czas. Jest to opinia podzielana przez 41% ogółu respondentów (a przez 50% tych, przekonanych o drugiej fali wystąpienia zakażeń).

Czwartą falę badania zrealizowano w dniach 8-11 maja metodą CAWI na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=500 osób.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , ,