M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Hebe likwiduje biznes apteczny

Magdalena Soroczyńska | 31 lipca 2020, 06:00

Na wynik całego półrocza dominujący wpływ miało załamanie mające miejsce w drugim, czyli pandemicznym kwartale.

Sieć drogerii Hebe, należąca do Jeronimo Martins Polska, wycofuje się z biznesu aptecznego, który okazał się nierentowny.

W pierwszym półroczu br. drogerie Hebe odnotowały sprzedaż w wysokości 115 mln euro. Spadek w analogicznym okresie ub.r wyniósł -1,7%, jednak sprzedaż wyrażona w złotych wzrosła o 1,2%. Sprzedaż Lfl w złotych spadła o 14,8%.

Na wynik całego półrocza dominujący wpływ miało załamanie mające miejsce w drugim, czyli pandemicznym kwartale. Wówczas sprzedaż spadła o -16,6% (-11,8% w zł). Sprzedaż LfL w złotych spadła aż o -26,6%. Zdecydowano o zamknięciu 48 placówek działających wyłącznie jako apteki – przy czym 20 z nich funkcjonuje wewnątrz drogerii Hebe. W 2019 r. wygenerowały one ok. 10% sprzedaży ogółem. Koszty związane z likwidacją biznesu aptecznego Hebe wyniosą ok. 5 mln euro.

"Drogerie Hebe zostały poważnie dotknięte spadkiem sprzedaży, notowanym od marca 2020 r., wynikającym z faktu, że nie oferowały produktów pierwszej potrzeby – choć jednocześnie odnotowały wzrost sprzedaży w kanale online. Po kwietniu 2020 r. ruch w sklepach stopniowo rósł, ponieważ państwo podejmowało działania zmierzające do restartu gospodarki i liczba osób pojawiających się w miejscach publicznych zwiększała się. Jednak generalnie liczba klientów pozostaje niższa niż w 2019 r., jako że konsumenci odwiedzają sklepy rzadziej i jednorazowo kupują mniej. Do tego trendu przyczynia się także fakt, że wciąż wiele osób pracuje zdalnie, odwiedzając sklepy w sposób bardziej zaplanowany, z mniejszą częstotliwością" – poinformował Jeronimo Martins w półrocznym raporcie finansowym.

 

Czytaj więcej na temat: , , ,