M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Raport ZFPR: ranking agencji PR 2019

Magdalena Soroczyńska | 3 sierpnia 2020, 06:00

Największy fee income wśród podmiotów indywidualnych wygenerował MSL, a wśród grup kapitałowych - Grupa Komunikacyjna Plus.

132 640 000 zł to łączna wartość usług PR zrealizowanych w 2019 r. i ujętych w nowym raporcie PR przygotowanym przez Związek Firm Public Relations. W raporcie znalazł się ranking agencji według
kryterium fee income za rok 2019, a także analiza kondycji sektora w sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 oraz perspektyw na przyszłość polskiej branży PR w ocenie uczestników rankingu. Łącznie aż 70% uczestników dobrze oceniło w nim perspektywy na przyszłość dla swojej agencji. Optymistyczne perspektywy zawarte w badaniu pozwalają sądzić, że branża public relations z kryzysu podniesie się szybko i już w 2021 r. wróci na drogę wzrostu.

Wśród podmiotów indywidualnych pierwsze miejsce zajęła MSL – 18,26 mln zł, drugie miejsce Hill & Knowlton Strategies z 11,35 mln zł, trzecie 39 Content Communication z 9 mln zł. Wśród grup kapitałowych na pierwszym miejscu sklasyfikowano Grupę Komunikacja Plus – 19,04 mln zł, na drugim Walk – 15,2 mln zł, a na trzecim 38 Group z 11,26 mln zł.


Ranking miał charakter otwarty, mogły zgłosić się do niego także firmy spoza związku. Agencje zostały sklasyfikowane według wartości fee income, którą zdefiniowano jako przychody agencji pomniejszone o koszty zewnętrzne związane z wykonywaniem projektów (np. zakup mediów, produkcji zewnętrznej, koszty podwykonawców), czyli jako suma opłat i prowizji od klientów na rzecz agencji za jej własne usługi.


W ramach rankingu przygotowano dwie klasyfikacje, osobno dla podmiotów indywidualnych i dla grup kapitałowych. W rankingu podmiotów indywidualnych wzięło udział 16 agencji, natomiast w rankingu grupowym sześć grup. Za audyt potwierdzający przekazane dane finansowe odpowiadała firma Strategia Audit.

– Obecny ranking jest wyjątkowy, gdyż prezentuje obraz sytuacji w przededniu zmiany, jaka wpłynęła na życie i biznes nas wszystkich. Widać wyraźnie, że rok 2019 był dla branży dobry, a analizując poszczególne wskaźniki, także efektywnie wykorzystany przez agencje PR. Bardzo budujące jest także to, co wynika z badań: sektor ma na siebie pomysł, wie, jakie wyzwania stoją przed firmami i organizacjami klientów, oraz rozumie, jak wspierać ich cele w zmienionej rzeczywistości – mówi Adam Jarosz, prezes ZFPR.

Czytaj więcej na temat: , , , ,