M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

ComputerLand: krok naprzód w telekomunikacji

Serwis Dzienny | 5 lipca 2000, 00:00

ComputerLand SA podpisał umowę o współpracy z firma Intec Telecom Systems, światowym liderem rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych. Na mocy umowy...

ComputerLand SA podpisał umowę o współpracy z firma Intec Telecom Systems, światowym liderem rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych. Na mocy umowy ComputerLand będzie oferował i wdrażał systemy rozliczeń miedzyoperatorskich InterconnecT. Ich podstawę stanowi proces taryfikacji, który pozwala na obliczenie oplat za połączenia przychodzące lub wychodzące z sieci operatora. System jest kompatybilny z systemami telefonii ruchomej i stacjonarnej. Jest także dogodnym rozwiązaniem dla połączeń prowadzonych przez Internet. InterconnecT oblicza również wszystkie należności miedzy operatorami, bazując zarówno na impulsach, jak i czasie połączenia. (AO)