M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Zysk netto Gremi Media rośnie podczas pandemii

Katarzyna Kacprzak | 17 sierpnia 2020, 06:00

Przychody ze sprzedaży spółki wyniosły w pierwszym półroczu 2020 41,6 mln zł.

Wydawca "Rzeczpospolitej" i "Parkietu" pomimo spadku przychodów w pierwszym
półroczu 2020 spowodowanego pandemią poprawił o ponad połowę zysk netto. Przychody gotówkowe całej grupy kapitałowej były niższe o niecałe 10%, a wskaźnik EBITDA obniżył się tylko o 3%, co pozwoliło na wzrost rentowności do prawie 20%.

Wyniki skonsolidowane grupy Gremi Media SA
Wyniki skonsolidowane grupy Gremi Media SA
Przychody ze sprzedaży spółki Gremi Media SA wyniosły w pierwszym półroczu 2020 41,6 mln zł, przy 48,5 mln zł rok wcześniej (spadek o 14%). Mocno wpłynęło na to ograniczenie wymiany barterowej. Przychody gotówkowe obniżyły się o 11%. Znacznej poprawie - o 54% - uległ natomiast zysk netto wydawnictwa, który wzrósł z 4,7 do 7,3 mln zł.

W sprawozdaniu skonsolidowanym obejmującym także spółki zależne poziom spadku przychodów gotówkowych był niższy i nie przekroczył 10%. Minimalnie - o 3% - pogorszyła się EBITDA całej grupy kapitałowej. Spowodowało to, że wskaźnik rentowności na poziomie EBITDA wzrósł z 17,7% w pierwszej połowie 2019 r. do 19,5% w okresie bieżącym.

- Podobnie jak wszystkie inne spółki mediowe borykamy się w okresie pandemii z poważnymi problemami. Niektóre sektory naszej działalności, jak choćby organizacja wydarzeń, zostały praktycznie wyłączone od marca, dlatego nie udało się uniknąć spadku przychodów. Na poziomie grupy kapitałowej jest to jednak zniżka poniżej 10%, co w zaistniałej sytuacji gospodarczej oceniamy jako wynik bardzo dobry - mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu
Gremi Media. - Pomimo bardzo trudnych warunków dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji już w pierwszym kwartale udało się kolejny raz poprawić wskaźniki rentowności. Zawdzięczamy to aktywności w domenie cyfrowej. - dodaje.

Czytaj więcej na temat: , , , , , , ,