M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Henkel Polska i Fundacja Polki Mogą Wszystko razem dla wyrównania szans edukacyjnych

Katarzyna Woźniak | 26 sierpnia 2020, 06:00

W ramach 13. edycji programu Henkel przekaże wsparcie finansowe dzieciom w wysokości ponad 67,5 tys. zł.

Henkel Polska i Fundacja Polki Mogą Wszystko po raz 13. przyznają stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. W tegorocznej edycji wsparcie finansowe otrzyma 27 uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach.
Celem programu "Wiem, że warto się uczyć” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Otrzymane środki uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych czy też innych wydatków związanych z rozwojem swoich zainteresowań. W tegorocznej edycji programu zostanie przyznanych 27 stypendiów.
Fundacja Polki Mogą Wszystko realizuje program stypendialny "Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 r. Do 2019 r. firma przekazała łączną kwotę 501,8 tys. zł na stypendia dla 352 wychowanków pieczy zastępczej z całej Polski. W ramach 13. edycji programu Henkel przekaże wsparcie finansowe w wysokości ponad 67,5 tys. zł.

Czytaj więcej na temat: , , , , ,