M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

ARC Rynek i Opinia wyodrębniło postawy Polaków wobec pandemii

Katarzyna Woźniak | 9 września 2020, 06:00

Firma badawcza wyróżnia koronasceptyków, pełnych obaw i racjonalnych pragmatyków.

ARC Rynek i Opinia przeprowadziło badania, których celem miało być wyodrębnienie postaw Polaków wobec pandemii. Z odpowiedzi respondentów można wyodrębnić trzy grupy, przy czym żadna z nich nie może być wskazana jako zdecydowanie dominująca w społeczeństwie. Najwięcej jest osób, które są pełne obaw, stanowią one 42% badanych - – wynika z badania ARC Rynek i Opinia "Konsumpcja w cieniu koronawirusa”.
W najliczniejszej grupie – wśród osób pełnych obaw – częściej znajdują się kobiety (54%) oraz osoby powyżej 45. roku życia. W większym stopniu są to osoby z wyższym wykształceniem, najrzadziej z podstawowym i zawodowym. Częściej niż inni zamieszkują duże miasta (14%). Pełni obaw to osoby, które najbardziej ze wszystkich obawiają się o przyszłość i starają się chronić siebie i bliskich, ponieważ poważnie traktują zagrożenie. Z tego też powodu najbardziej ze wszystkich stosują się do zaleceń, są za obowiązkiem noszenia maseczek.
Ich przeciwieństwem są koronasceptycy (29%), głównie mężczyźni (58%), przeważnie młodzi (45% - do 34. roku życia). Mają raczej wykształcenie podstawowe i zawodowe (łącznie 38%). Nie czują strachu przed pandemią, nie chronią się specjalnie i nie uważają się za dobrze przygotowanych. Zdecydowanie częściej niż inni lekceważą zagrożenie związane z koronawirusem. Są przeciwko obowiązkowi noszenia maseczek i niespecjalnie ufają rządowi w kwestii działań związanych z koronawirusem.
Niemal co trzeci Polak to racjonalny pragmatyk, który stara się mieć wyważony stosunek do pandemii, bez popadania w skrajności. W tej grupie przeważają ludzie młodzi i w średnim wieku, często uczą się lub studiują. Najbardziej ze wszystkich przytłoczeni obecną rzeczywistością, starają się odciąć od napływającego zalewu negatywnych informacji, jednocześnie wkładają wiele wysiłku w ochronę siebie i bliskich, najwięcej ze wszystkich planują swoje działania w tym zakresie.

Badanie "Konsumpcja w cieniu koronawirusa – jak Covid-19 zmienia konsumenta?" zostało realizowane metodą CAWI (tracking) na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próbie populacji Polaków w wieku 18-65, próba N=800 na jeden pomiar, łącznie dotychczas (od 16.06.2020) dokonano 4 pomiarów. Segmentacja została przygotowana na podstawie odpowiedzi 2416 respondentów.

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,