M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Carrefour Polska i Biedronka przystąpiły do Polskiego Paktu Plastikowego

Magdalena Soroczyńska | 11 września 2020, 06:00

Cele paktu to ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego.

Carrefour Polska i Biedronka podpisały "Polski Pakt Plastikowy". Cele paktu to ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego. Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego – sieci handlowe i organizacje ekologiczne - będą inicjować działania związane z efektywną redukcją użycia tworzyw sztucznych na polskim rynku. Plan działania do 2025 r. jest ambitny i wykracza poza obowiązujące przepisy.

Polski Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 r.: eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy; dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek. Do 2025 r. 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu, kolejny cel to zobowiązanie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%, efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku oraz podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

W dniu inauguracji Polski Pakt Plastikowy oficjalnie dołączył również do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur.

Carrefour jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przystąpiła do Paktu na rzecz Zrównoważonych Tworzyw Sztucznych - inicjatywy prowadzonej w ramach Kampanii 17 Celów. Działania podejmowane w ramach strategii opakowaniowej Carrefour 2022 są również elementem globalnej kampanii sieci - Act For Food. Stanowi ona odpowiedź na światowe problemy związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, pochodzeniem produktów oraz spełnieniem oczekiwań klientów.

Biedronka, niezależnie od poparcia udzielonego paktowi, prowadzi od lat działania skutkujące realnym ograniczeniem zużycia plastiku w opakowaniach produktów sprzedawanych przez sieć. We wszystkich sklepach sieć prowadzi selektywną zbiórkę odpadów - do recyklingu i odzysku trafia 90% odpadów wytworzonych w związku z działalnością operacyjną sklepów - m.in. folia, makulatura, odpady bio. W 2019 r. w sklepach i centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu ponad 250 tys. ton makulatury, ponad 7,4 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych i ponad 2 tony opakowań z drewna.

Czytaj więcej na temat: , , , ,