M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

PKP Intercity wybiera agencję

Maciej Florek | 26 października 2020, 06:00

Oferty można składać do 5 listopada br. Wniesienie wadium nie jest wymagane.

PKP Intercity rozpisała przetarg na świadczenie usług polegających na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dla spółki. Agencje mają do realizacji dwa zadania. Usługi obejmują w szczególności opracowanie kreatywne projektu, w tym: przygotowanie grafik, layoutów, rysunków, wykresów, diagramów, infografik i innych form graficznych zgodnie z przekazanym systemem identyfikacji wizualnej, przygotowanie copywriterskie tekstów, redakcję tekstową i korektę pod kątem poprawności stylistycznej, ortografii i interpunkcji języka polskiego czy obróbkę lub zakup zdjęć na potrzeby tworzonego projektu graficznego. Oferty można składać do 5 listopada br. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czytaj więcej na temat: , , ,