M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

WYSOKA SPRZEDAŻ ODMIENIONEGO "ŚWIATA KOBIETY"

Serwis Dzienny | 1 sierpnia 2000, 00:00

Witold Woźniak, prezes Wydawnictwa H. Bauer, poinformował o wynikach sprzedaży pierwszych dwóch numerów przekształconego dwutygodnika "Świat Kobiety". Według wyników zebranych...

Witold Woźniak, prezes Wydawnictwa H. Bauer, poinformował o wynikach sprzedaży pierwszych dwóch numerów przekształconego dwutygodnika "Świat Kobiety". Według wyników zebranych przez Wydawnictwo H. Bauer, oba numery rozeszły się w liczbie po ok. 260 tys. egzemplarzy, co jest lepszym rezultatem od spodziewanego przez wydawcę. Liczył on na ok. 200-tysięczną sprzedaż. "Świat Kobiety" ma nową szatę graficzną i wyraźnie poradnikowy charakter. (KP)